9 – 10 Kasım 2019

Yapı Biyolojisi ve

Ekolojisinin Temelleri teori & pratik

Neden Katılmalısınız

Günümüzde yapılar, barınağın ötesine geçerek sadece yaşam konforumuzu değil ruhsal ve bedensel sağlımızı da önemli ölçüde etkileyen ortamlara dönüşmüştür. Bunun nedeni özellikle şehirlerde zamanımızın %90’ını yapıların içinde, yani kapalı yapay ortamlarda geçirmemizdir. Çağımızda beslenme kadar sağlığımıza direkt etki eden faktörlerden biri de iç ortam iklimidir. Bunun yanısıra mevcut yapı stoğu ve yapım teknikleri dünyadaki karbon salımının %40’na sebep olmaktadır yani yapı sektörü çevre kirliliği ve iklim değişikliğinin önemli tetikleyicilerinden biri haline gelmiştir.

Bu nedenle Avrupa Birliği Kaynak Verimliliği ve Döngüsel Ekonomi Stratejilerinde ‘İnşaat’ değişimin gerekli olduğu ana sektör olarak belirlenmiştir. Sağlıklı ve sürdürülebilir yaşam alanlarını yaratabilmemiz için yapı biyolojisi ve ekolojisi öğretisi ve kapsamını anlayarak, kullanıcı veya uygulayıcı olarak bu doğrultuda bir tavır geliştirmek gereklidir.

İKİ GÜNLÜK PROGRAM İÇERİĞİ

Enstitü kurucumuz ve uzun süre yapı biyolojisi ve ekolojik mimarlık alanında akademik ve uygulamalı çalışmalarına devam eden And Akman tarafından verilecek program içeriğinin ilk günü 10:00’dan 18:30’a kadar yaklaşımın kapsamına dair sunumlardan oluşacak. Sunum içeriklerinin ayrıntılı tanımlarına aşağıda ulaşabilirsiniz.

İkinci gün programı 9:30’dan 17:00’ye kadar teknik gezi, örnek uygulamalara dair sunumlar ve yerinde mimari tasarım atölyesini içeriyor.

PROGRAMIN FAYDALARI

1

Yapı-insan-çevre ilişkilerine bütüncül yaklaşabilme

2

Yapım yöntemleri, malzeme içerikleri, ölçüm teknikleri hakkında uluslararası standartlarda bilimsel ve güncel araştırmalara dayalı bilgi edinme

3

Yapı mekaniği ve otomasyon etkilerini inceleme

4

Yapının tasarım-üretim-uygulama safhalarında insan ve çevre sağlığına uygun hale getirilmesine yönelik önlemler ve aksiyonlar hakkında bilgi edinme

5

Üretim-uygulama- kullanım aşamalarında mevcut binalar ile doğal yapılarda tüketilen enerjiler ve kaynakların karşılaştırılması

1. GÜN
SUNUM İÇERİKLERİ

YAPININ İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Bugün artık ömrünüzün %90’ını kapalı yapay çevrelerde, yani yapı içlerinde geçirdiğimizden dolayı, iç mekanlar, beslenmenin yanında sağlığımızı belirleyen en önemli etkileyici unsurdur. Nüfus yoğunluğundan hava kirliliğine, yapı kimyasallarından toksik bileşiklere, radyasyonlardan alerjenlere kadar, tüm bu etkenler ruhsal ve bedensel sağlığımızı artık domine etmektedir. İnsan eliyle inşaa edilen mekanları, evimizi, işyerimizi, bizi saran üçüncü bir deri, bize en yakın yaşamsal çevre olarak tanımlayabiliriz. Bu yapay çevrenin performansının ise doğala doğru evrilmesi hedeflenmektedir.

YAPININ ÇEVRE SAĞLIĞINA ETKİLERİ

Gezegenimizin bizi taşıma sınırını tartışırken, mimarlığa da yansıttığımız tüketim alışkanlıklarını sorgulamalıyız, yapıların doğal ekosistem ile olan ilişkilerini ve mimarlığın nasıl olması gerektiğini Yapı Ekolojisi disiplininde inceliyoruz. Bina inşaa etmek, kentleri dönüştürmek için tüketilen gömülü enerjilerden karbon ayak izine, işletme döngülerinden geri dönüşüm performanslarına kadar yapı sektörünün çevresel etkileri “yapı ekolojisi” disiplini içinde incelenirken doğayı koruyan performansların nasıl entegre edilebileceği de yine aynı disiplinin kapsamındadır.

ZEHİRSİZ DOĞAL YAPI MALZEMELERİ

Yapı malzemelerinin nitelikleri, iç iklimi ve dolayısıyla sağlığımızı, refah algımızı belirleyici boyutta etkilemektedir. Bu yüzden malzeme fiziksel ve mekanik özelliklerin yanında, insan, iç iklim ve çevre sağlığını bütünsel anlamda desteklemelidir. Günümüzde yapı malzemelerinin neredeyse tamamına yakını, kanserojen ya da toksik kimyasallar ile üretiliyor. Buna karşı gelişen talebe cevap veren doğal ve zehirsiz yapı malzemelerinin sektörel gelişimi ise özellikle çevre bilincinin tabana yayılmış olduğu coğrafyalarda  büyümektedir.

YAPININ İNSAN SAĞLIĞINA ETKİLERİNİN ÖLÇÜMÜ

Yapılar, “yapay kapalı ortamlardır” ve içinde barındırdığı insanın sağlığına olumlu ya da olumsuz yönde etki eder. İç ortam ikliminin sağlımıza etkisini “biyoklimatik yapı analizleri” ile belirleyebiliyoruz.   Biyoklimatik yapı analizinde, iç mekanların sıcaklık/nem ilişkileri, elektroiklim değerleri, toksik gaz emisyonları, radon/radyoaktivite yoğunlukları ve alerjenler ölçülür, dış ortam değerleri ile karşılaştırılır. Bu değerlerin insan sağlığına etkileri değerlendirilir.

ELEKTROSMOG, RADYASYON

Günümüzde yaşadığımız ve çalıştığımız çevrelere doğal olmayan bir elektroiklim egemendir. Biyosferdeki ışınsal iklim, yani elektroiklim tüm canlıların gelişimleri, varoluşlar ve yönlenmeleri açısından primer bir etken olduğundan, yapı biyolojisi açısından ve  günümüzdeki çevre sorunları içerisinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Çevremizdeki elektrik şebekelerinin, yapılarımızdaki elektrik tesisatlarının ve özellikle mobil iletişim teknolojilerinin yaydığı dalga boylarının sağlığımıza etkileri yakın geçmişe kadar araştırma konusu bile değilken, bugün yapı biyolojisinin en önemli alanlarından birisi durumuna gelmiştir.

ALERJENLER, MANTARLAR, BAKTERİLER

Yapılarımızın tasarımsal özellikleri, inşaa edildikleri yapı malzemeleri ve mekanik çözümleri, havayla doğrudan temas halinde olan organizmaları yani ev tozu akarlarını, polenleri ve küf mantarlarını tetikleyerek sağlığımızı etkilemektedir. Baş ağrısı, solunum yolları rahatsızlıkları, akciyer ve bronşit sorunları, akciyer kanseri, alerjiler, astım, kronik cilt ve göz rahatsızlıkları gibi hastalıklara sebep olan bu aero alerjenlerin oluşma ve üreme koşulları ise mimari çözümler ile doğrudan ilişkilidir.

TOKSİK YAPI MALZEMELERİ, İÇ İKLİM

Günümüzde yapı malzemelerinin bir çoğunun üretiminde, plastik doğramalarda, sentetik elyaf yünü ısı yalıtımı malzemelerinde, yonga levhalarda ve boya ile cilalarda toksik kimyasallar kullanılır. Bu nedenden formaldehit, pentaklorfenol, polistirol, polivinilklorit, cıva, flor, fenol, vinilklorit ve lindan gibi kimyasallar, toksik gazlar şeklinde iç mekan ortamına salınmakta ve kanserojen etkilere, deri alerjilerine, böbrek hastalıklarına neden olmaktadır.

2. GÜN
GEZİ & ATÖLYE ÇALIŞMASI

2. gün sabah 9:30- 11:00 arası Barbaros, Birgi köylerinde Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü- YBE danışmanlığında inşaatı devam eden Keskin evi ve DSD evleri yerinde incelenecek. Teknik gezi  Kadıovacık Biyoevi nde tamamlanacak. Aynı zamanda YBE merkez binası olan Biyoev’in tasarım ve uygulama aşamaları anlatılarak yerinde incelenecek.

11:00- 12:00 arası And Akman’nın tasarımı ve yapımında yer aldığı, farklı coğrafyalardaki ekolojik, insan sağlığı odaklı mimari uygulamalar belli detayları ile sunulacak.

13:00- 17:00 arası yapı biyolojisi ve ekolojisi doğrultusunda mimari tasarım pratiğini oluşturmak üzere, YBE merkez binasının arazisi içinde belirlenen bir alanda,  atölye çalışması düzenlenecek.

KİMLER KATILMALI

Mimarlar, mühendisler, teknisyenler, yapı malzemesi imalatçıları, dağıtıcıları veya pazarlamacıları, yapı sektörü çalışanları, bina yönetim şirketleri, gayrimenkul ve emlak firmaları, sağlık profesyonelleri, Üniversiteler ve teknik okul öğrencileri

KATILIM KOŞULLARI

İki günlük Programın ücreti: 650.-TL + KDV (Öğrencilere %20 indirim uygulanacaktır)

            Program ücretine öğle yemekleri dahil değildir

Programa kayıtlar, başvuru formu doldurulduğunda ve toplam ücret  yatırıldığında tamamlanacaktır.

Programın verileceği yer: Enstitü ofisi, Kadıovacık Mah. 9501 sok no:4/3 Urla, İzmir

Toplu ulaşım: İzmir’den gelenler için; Üçkuyular’dan Urla’ya giden otobüs veya minibüsleri kullanabilirsiniz. Urla’dan Kadıovacık’a 737 nolu ESHOT otobüsü günde 5 sefer yapıyor.

Sorularınız için: info@yapibiyolojisi.org ; T. 0545 203 32 51