Skip to main content

Yapı Biyolojisi & Ekolojisi Enstitüsü- YBE

Yapı biyolojisi ve ekolojisi, yapıların ve kapalı ortamların insan sağlığı ve çevreye etkilerini inceleyen bilim dalıdır. YBE, Alman Yapı Biyolojisi ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü ve Alman Kerpiç Birliği’nin partneri olarak, bu alanda bilimsel ve  tarafsız bilgi birikiminin, uzmanlaşmanın ve iyi uygulamaların artması yönünde faaliyet gösterir.

Daha Fazla

Pek yakında!

Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Çevrimiçi Öğrenim Programı

program hakkında