Skip to main content

BİYOKLİMATİK YAPI ANALİZİ

Biyoklimatik Yapı Analizi- BYA, yapıların iç iklim değerlerinin ölçümü ve  uluslararası standartlar doğrultusunda sağlık etkilerinin tespit edilmesini sağlar. Bu teşhis programı Alman Yapı Biyolojisi ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü tarafından 35 yıl önce başlayan uygulamalarla geliştirildi. Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü kurucularından And Akman 25 seneyi aşkın bir süredir yapı biyoloğu olarak çalışmalarına devam etmektedir, kendisi çeşitli Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de 700’ün üzerinde biyoklimatik yapı analizi gerçekleştirmiştir. Enstitümüz, yeterli insan ve donanım kapasitesi ile BYA analizleri, raporlaması, mimari uygulama ve tadilat danışmanlığı vermektedir.

BYA & RAPORLAMA

Biyoklimatik Yapı Analizi- BYA ve raporu, mevcut yapıların iç ortamlarında insan sağlığını tehdit eden unsurların tespiti ve bunların iyileştirilmesine yönelik öneriler içerir. Üç ana grupta toplanan etkenler elektronik cihazlarla ölçülerek uluslararası kabul gören limit değerler ile karşılaştırılır.  Çıkan sonuçlara göre yapının insan sağlığına zararlı etkileri tespit edilmiş olur ve ardından ortamın iyileştirilmesine yönelik gerekli tadilat ve mimari uygulamalar önerilir. Enstitü’nün yaklaşımı ve birikimi doğrultusunda, tadilat ile mimari uygulama önerileri,

– Yapının insan sağlığını desteklemeyi
– Enerji etkinliğini arttırmayı
– Zehirsiz yapı malzemelerinin entegrasyonunu amaçlar.

BİNA REHABİLİTASYONU

Binalarda yaklaşık 3 yılda bir tadilat çalışması yapılmaktadır, okullarda ise bu zaman aralığı daha da kısadır. Başta malzeme yıpranması, kötü işçilik kaynaklı olmak üzere binalarda tadilat gerekir. Çoğu kez bilinçsizce yapılan bu tadilatlar ne enerji etkinliğine ne de insan sağlığına katkı sağlar. Oysa yapının değer kazanması, baştan enerji etkinlik ve insan sağlılığı odağında bakmayı gerektiriyor. Bu perspektifle yola çıkıldığında, önce ölçümlemeler ardından uygun tadilatlar ile sürdürülebilir çözümler elde edilir.