Skip to main content

Yapı sektöründe çalışan, sağlığa ve çevreye duyarlılığı yüksek topluluğumuza yönelik ilk anket sonuçlarımızı yayınlıyoruz.

 

2021 yılı Mart ayında ilk kez gerçekleşen Döngüsel Ekonomi Haftası’nın heyecanı ile YBE ekibi olarak gerçekleştirdiğimiz anket, çoğunlukla Doğal Yapı Malzemeleri Çalışma grubu katılımcıları olmak üzere toplamda 105 kişi tarafından doldurdu. Yapı sektöründe sürdürülebilirlik odaklı dönüşümün öncülüğünü yapacak aktörler olarak niteleyebileceğimiz bu topluluğun tercihlerini sayısal olarak görmenin önemli ipuçları verdiği görüşündeyiz. Dönüşüme katkı sağlayacak tüm paydaşların bu çıktılardan faydalanacağını ve bu tür anketlerin daha geniş kitlelerle düzenli yapılır hale gelmesini umuyoruz. Ankete katkı sağlayanlara ve soruların geliştirilmesi sürecinde bize destek olan Mikado Consulting‘e teşekkür ediyoruz.

‘Yapı Sektörünün Döngüsel Ekonomi Odaklı Dönüşümü için İhtiyaç Tespit Anketi’ olarak adlandırdığımız anket sonuçlarını aşağıdaki grafiklerden ve derlediğimiz özet metinden okuyabilirsiniz.

Katılımcı profili

 • Ankete katılanların %65’i 25-45 yaş arasında, tamamı üniversite mezunu, %51’i ise yüksek lisans yapmış. Katılımcıların %84’ü mimarlık, mühendislik, tasarım alanlarında, %14’nü uygulama ağırlıklı, %4’nü de üretime odaklı çalışıyor.

Öncelik verilen malzeme bilgisi 

 • Malzeme kararı verirken; görsel ve estetik etki %63 oranında, sağlık (%41), enerji tüketimi (%30) ve çevre (%29) etkilerinden önce geliyor.
 • Malzeme üreticilerine en çok sorulan soruların başında %73’lük oranla ‘performans değerleri’ devamında %48 ile ‘malzeme bileşenleri’ geliyor.
 • Anket katılımcılarını en çok endişelendiren malzemelerin başında %87’lik oranla yapı kimyasalları (tutkallar, boya ve cilalar), onları takiben %59 ile çimento ve çimento katkılı malzemeler, %57 ile bitüm esaslı malzemeler geliyor.

Malzeme tercihleri

 • Taşıyıcı malzeme olarak neyi tercih ederdiniz?’ sorusuna katılımcıların %60’ı ahşap yanıtını vermiş, devamında %52 ile çelik ve %40 ile betonarme geliyor.
 • Duvar dolgusu tercihlerinin başında doğaltaş ve gazbeton geliyor, hemen arkasından tuğla ve kerpiç geliyor. Isı yalıtımı için %70’in üzerinde katılımcı tercihini taş yünü olarak belirtmiş.
 • Pencere doğramasında tercihler, %65’in üzerinde ahşap, %45’e yakın da metal olarak belirtilmiş. Sıvada %50’lerin üzerinde mineral sıva, %40 üzeri kireç, %40’lara yakın kil sıva seçeceği işaretlenmiş. Cephe kaplamasında ise; %60’ın üzerindeki oranıyla ahşap, %60 ile de taş kaplama tercihleri öne çıkıyor.

Malzeme karşılaştırması

 • İşlem görmüş katkılı yapı malzemeleri kullanım nedenleri için; %50 oranında piyasa istenilen standartları karşılıyor olmaları, %46 oranında ise fiyat kalite ilişkilerinin dengeli olması seçenekleri işaretlenmiş. 
 • Doğal yapı malzemelerinin tercih edilmemesinde %52 oranında piyasa standartlarını karşılamıyor olmaları belirtilmiş. %40 oranlarında da yeterli uzmanlığın olmaması ve ustaların yeterli kullanım deneyimi olmaması işaretlenmiş. 

Döngüsel ekonomiye en büyük katkı hangi değişimlerle sağlanır?

 • %83 ile en yüksek seviyede ’doğal, zehirsiz yapı malzemelerinin standardizasyonu ve daha erişilebilir hale gelmesi’ seçeceği işaretlenmiş. %38 oranında ise ‘üretimin yenilenebilir hammadde kaynakları ile gerçekleşmesi’ işaretlenmiş.
 • Ayrıca katılımcıların %97’si döngüsel ekonomiye katkı sağlayan firmaların ürünlerini bildiklerin firmaların ürünlerine tercih edeceklerini belirtmiş. 

* Bu içeriğin paylaşımında anketi hazırlayarak bilgilerin derlenmesini sağlayan Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü’nün ilgili hesaplarının kaynak gösterilmesini rica ederiz.