Skip to main content

YAPI BİYOLOJİSİ VE EKOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ

Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü – YBE, yapısal ortamın insan ve çevre sağlığına etkileri, “sağlıklı” yapı çözümleri odağında faaliyet gösteriyor. Alman Yapı Biyolojisi ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü’nü Türkiye’de temsil eden YBE, insan sağlığı ve çevresel sürdürülebilirliği destekleyen mekanlara yönelik bilgi birikimi, uzmanlık ve örnek uygulamaların gelişmesi için çalışıyor. YBE, sürdürülebilir mimarlıktan inovatif yapı malzemelerine, tıptan sosyolojiye kadar genişleyen çalışma kapsamı içinde disiplinler arası ilişkileri kurarak bütüncül çözümlere katkı sağlamayı amaçlıyor.

YAPI BİYOLOJİSİNİN TARİHÇESİ

Ekolojik mimarlığın öncülüğünü yapan yapı biyolojisi kavramı, 1960’lı yıllarda tıp doktoru Hubert Palm tarafından Almanya’da kuramsallaştırıldı. Kendisinin o dönemde kaleme aldığı “Sağlıklı Ev/ Das Gesunde Haus” adlı kitabı yapı biyolojisinin temel eserlerindendir. Yapı biyolojisi alanındaki mimari hareketler ve organizasyonlar 1970’li yılarda daha ziyade güney Almanya’da gelişti ve bu bölgedeki ilk organizasyonlar olarak faaliyet gösteren B.A.U. (Mimarlık & Çevre Birliği) ve BAB (Yapı Biyolojisi & Mimarlık Birliği) bugünkü İBN’nin (Alman Yapı Biyolojisi & Ekolojisi Enstitüsü) öncü kuruluşları oldu. İBN’nin önderliğinde globalleşen yapı biyolojisi enstitülerine son olarak Türkiye Yapı Biyolojisi & Ekolojisi Enstitüsü YBE dahil oldu.

IBN (ALMAN YAPI BİYOLOJİSİ ENSTİTÜSÜ) HAKKINDA

İBN’yi bugün geldiği noktaya hazırlayan organizasyonlar;
Sağlıklı Yapılaşma & Yaşam Çalışma Gurubu* (1969-1976), Yapı biyolojisi Enstitüsü** (1976-1983)
ve Neubeuern Yapı Biylojisi & Ekolojisi Enstitüsü*** (1983-2014) idi.

Bu enstitülerin kurucusu olan Prof. Anton Schneider IBN’nin çalışmalarını fahri danışman olarak yakından takip edip yön vermiştir. 2014 yılında Rosenheim’da kendi örnek binasına taşınan IBN, yapı sektöründeki kavramsal gelişmelere ayak uydurarak ismini Yapı Biyolojisi & Sürdürülebilirlik Enstitüsü olarak güncellemiştir. Tarafsız bir danışmanlığı ve bütünsel bir yapı-insan-doğa ilişkileri eğitimini ilke edinen İBN ekonomik ve politik olarak bağımsız bir kurumdur.

* Sağlıklı Yapılaşma & Yaşam Çalışma Gurubu (Arbeitsgruppe Gesundes Bauen & Wohnen)
** Yapı biyolojisi Enstitüsü (Institut für Baubiologie)
*** Neubeuern Yapı Biylojisi & Ekolojisi Enstitüsü (Institut für Baubiologie & Ökologie Neubeuern)

TÜRKİYE'DEKİ GEÇMİŞİ

Yapı biyolojisi üzerine Türkiye’deki ilk çalışmalar 1989 yılında And Akman tarafından başlatıldı. Yine aynı yıl, And Akman, başladığı doktora çalışmasıyla İBN’yle (Alman Yapı Biyolojisi Enstitüsü) ilişkilerinin temellerini attı. Akman, 1990 yılında başladığı enstitünün eğitim programından 1992’de “yapı biyoloğu” ünvanı ile mezun olduğunda, enstitünün kurucu başkanı Prof. Anton Schneider’e göre Akman’ın doktorası, yapı biyolojisi alanında dünyada yapılan ilk doktora çalışmasıydı.

And Akman’ın bu alanda Türkiye’deki ilk çalışması İstanbul Teknik Üniversitesi Maslak kampüsündeki çocuk yuvalarında gerçekleştirdiği biyoklimatik diyagnoz çalışmasıydı. Biri betonarme diğeri kerpiç olan bu iki binanın, içinde yaşayan çocukların sağlıklarına olan etkilerinin incelendiği çalışma, dünyada bir ilke imza attı ve uluslararası bir referans oldu.

Bunu takiben Akman’ın alandaki çalışmaları Atlıkarınca çocuk yuvası “biyoklimatik yapı analizi” ve çeşitli kırsal bölgelerde “yerel mimarinin insan sağlığına uyumluluğu analizlerine” yoğunlaştı. Halen yapı biyolojisi alanındaki çalışmalarına ve danışmanlığına devam eden Akman, birikimini 19 yıl bu konuda Almanya’da Willibald Rapp ile birlikte çalışarak topladı ve bu sure içinde yaklaşık 700 biyoklimatik yapı analizi ölçümleyerek raporladı.

Türkiye’de de bir “Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü” kurma düşünceleri olan Akman, 2007 yılından bu yana uluslararası girişimlerini bu amaç için yoğunlaştırarak Kasım 2014 tarihinde uygulamaya yönelik resmi adımların atılmasına karar verdi.

YÖNETİM EKİBİ

And Akman

Eş-kurucu, direktör

And Akman, 1990 yılından beri yapı biyolojisi ve ekolojisi üzerine uluslararası akademik ve mimari çalışmalarını sürdürüyor. Mimar Sinan Üniversitesinde 1981 yılında başladığı mesleki eğitimini, New York Üniversitesi (New York University), ardından da Alman Yapı Biyolojisi Enstitüsü-IBN’de (Institut für Baubiologie + Ökologie) sürdürdü. Almanya’da bulunan Lichtblick Mimarlık Bürosunda 17 yıl süresince uluslararası ekolojik mimari proje ve yapı uygulamaları gerçekleştirdi. 2007 yılında Türkiye'ye döndü ve çalışmalarına Türkiye'de devam etme kararı aldı. 2014 bahar yarıyılından itibaren Konya Selçuk Üniversitesine davet edildi ve "Çağdaş Kerpiç Yapı Proje Yürütücüsü” olarak bu alanda eğitim vermeye başladı. Bu görevini 2,5 yıl sürdürdükten sonra MEF Üniversitesi’nde Yapı Biyolojisi seçmeli dersini 1 yıl süresince veren Akman, 2017 itibariyle İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde sürdürülebilir mimari üzerine stüdyo hocalığına ediyor. 2012-2014 yıllarında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (United Nations Development Programme) Binalarda Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi’ne danışmanlık yapan Akman; halen, kurucu ortağı olduğu "eds+architecture (www.eds-a.com)"da uluslararası mimari proje ve uygulama çalışmalarını sürdürüyor. Yapı biyolojisi ve ekolojisi konularında uluslararası alanda makaleler yayınlıyor ve bu alanda konuşmacı olarak davet edildiği üniversitelerde ve katıldığı konferanslarda bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya devam ediyor. IBN ile olan uzun süreli ilişkileri doğrultusunda, 2015 yılında Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü-YBE’nin kurucuları arasında yer alarak, YBE’nin direktörlüğünü aktif olarak devam ettirmektedir.

Merve Titiz

Eş-kurucu, proje Geliştirme & İletişim direktörü

1999 senesinde Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra Yaklaşık 8 yıl Türkiye’de çeşitli sektörlerin öncü kurumlarında (bazıları: dDf, Bilsar, Titiz, İstanbul Modern) tasarım, iletişim, süreç ve etkinlik yönetimi alanlarında tecrübe edindikten sonra kendi girişimlerini başlattı. Tasarım ve iletişim alanlarındaki iş tecrübesine paralel 2001-2004 yılları arasında Bilgi Üniversitesinde ‘Tasarım Yönetimi Sertifika Programı’ ve ‘Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı’na devam etti. Özellikle 2008 senesi itibariyle uluslararası sürdürülebilirlik ajandasını yakından takip ederek 2009 yılı Mayıs ayında Türkiye’de ilk Uluslararası Ekolojik Tasarım Buluşması’nı İTÜ Taşkışla’da gerçekleştirdi. 2 hafta süren, 2 konferans ve 2 paralel sergiden oluşan bu kapsamlı organizasyon sürecindeki birikimini, 2011 yılında tamamladığı ‘Sürdürülebilirlik için Stratejik Liderlik Yüksek Lisans Programı’nın (MSLS) sağladığı çok kültürlü çalışma ortamı ve uluslararası uzman ağına dahil olarak pekiştirdi. MSLS, İsveç Blekinge Teknoloji Enstitüsü’nde sürdürülebilirlik vizyonerleri tarafından yaklaşık 10 sene önce geliştirilmiş, Avrupa’nın Sürdürülebilirlik ile öğrenim alanına yenilikçi ve bütüncül yaklaşan öncü programlarından biridir. 2011 itibariyle çalışmalarını sürdürülebilirlik odaklı kurumsal, yerel gelişim, iletişim ve etkinlik yönetimi alanlarında devam ettirmektedir.

DANIŞMA KURULU

Dr. Horst Schröder
Dr. Sıegfrıed Camana

Yapı Biyoloğu – Mimar / İtalyan Yapı Biyolojisi Enstitüsü

Wıllıbald Rapp

Yapı Biyoloğu / Mimar

Wınfrıed Schneıder

Direktör / IBN- AlmanYapı Biyolojisi ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü