Skip to main content

BİLGİYİ ÇOĞALTMAK

Yapı biyolojisi bilgisinin yaygınlaşması ve çalışma alanının gelişmesi için YBE kurulduğu 2015 senesinden bu yana birçok konferans, seminer ve ilgili etkinlikte yaptığı sunumlarla 1000’nin üzerinden insana ulaşmıştır.

Ayrıca verdiği uygulamalı mimarlık atölyeleri, eğitimler ve organize ettiği teknik gezilerle 200’ün üzerinde kişinin Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi hakkında daha kapsamlı bilgi edinmesi ve/veya bu alanda tecrübe kazanmasını sağlamıştır.