Skip to main content

[ultimate_video u_video_url=”https://www.youtube.com/watch?v=UYEgm8mK25E” yt_autoplay=”on” yt_sugg_video=”” yt_mute_control=”on” yt_modest_branding=”on” yt_privacy_mode=”” play_size=”75″ default_color=”#0a0000″ enable_sub_bar=””]

ULUSLARARASI YAPI BİYOLOJİSİ FORUMU

Uluslararası Yapı Biyolojisi Forumu ilk kez Türkiye’de YBE – Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü, IBN – Alman Yapı Biyolojisi ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü ve ANAB – İtalyan Yapı Biyolojisi Birliği ortaklığında 27 Nisan 2019’da düzenlendi. ‘Sağlımız için Yapı ve Yaşam Alanları’ odağı ile gerçekleştirilen Forum’da, yapı tasarımı ve yapı malzemeleri kaynaklı fiziki ve psikolojik etkiler ile dünyadan ve Türkiye’den iyi örnekler sunulurken panel kısmında yapı-insan sağlığı ilişkisinin halk sağlığı açısından önemi ve bu alanda okur yazarlığın arttırılması ele alındı. İki oturumdan oluşan Forum’un ilk kısmı sunumlara, ikinci kısmı ise tartışma gruplarının paylaşımlarına ayrıldı. Türkiye’nin 10 ayrı ilinden ve 4 farklı ülkeden 120 kişilik katılımla gerçekleşen Forum’da mimarlar ve inşaat mühendisleri çoğunluğu oluştururken, tıp, eğitim, sosyoloji ve çevre mühendisliği alanlarından da uzman katılımcılar oldu. Forum mekanı, İzmir’in ilk prehistorik yerleşim alanı olan Yeşilova Höyüğü’nün ziyaretçi merkezi idi. Etkinlik boyunca ziyaretçi merkezinin giriş holü, oditoryum ve salonları kullanıldı. Forum Oturum’ları sona erdiğinde katılımcılar kazı başkanı Doç. Dr. Zafer Derin rehberliğinde Höyük kazı ve sergi alanı ile Neolitik köyü gezdiler.

FORUM POSTERİ

FORUM DEĞERLENDİRME NOTU

1. OTURUM

SUNUMLAR

Açılış konuşmalarını, YBE’nin kurucularından Merve Titiz Akman başlattı. Forum’un hedeflerini ve programını anlattığı konuşmasında tüm paydaş ve destekçilere teşekkür ederken özellikle Paylaşım Grubu ve Doğal Yapı Malzemeleri Çalışma Grubu’ndan birçok üyenin özveriyle sağladıkları gönüllü katkılara değindi. Devamında, etkinlik mekanı olan Yeşilova Höyüğü Ziyaretçi Merkezi’nin mimarı Evren Başbuğ söz aldı. Hem kendi adına hem de Forum’un birincil sponsorları arasındaki İzmir Ticaret Odası’nın 70. Mimarlık Grubu’nu temsilen konuşan Başbuğ, insan ve çevre sağlığı odaklı mimarlığın öneminin farkında olarak bu alanın gelişimine desteklerini sürdüreceklerini belirtti. Forum’a mekan desteği sağlanmasında büyük emeği geçen Doç. Dr. Zafer Derin yaptığı açılış sunumunda kazı çalışmaları ve ziyaretçi merkezindeki faaliyetleri aktardı.

 

ANA SUNUMLAR

Yapı biyolojisi yaklaşımı ve çalışma alanının oluşmasını sağlayan IBN- Alman Yapı Biyolojisi ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü’nün yöneticisi Winfried Schneider sunumunda, hem IBN’nin yereldeki çalışmaları hem de Uluslararası Yapı Biyolojisi Ağı’nın gelişimi hakkında bilgi verdi. Devamında And Akman, hem yapı biyolojisi ve ekolojisi ilkelerini örneklerle anlattı hem de ortak kurucusu olduğu YBE – Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü’nün çalışmalarını sunumunda aktardı.  And Akman’dan sonra söz alan Dr. Siegfried Camana İtalyan Yapı Biyolojisi Birliği’nin kurulması ve etkinleşmesinin yanı sıra birçok gelişmekte olan ülkede yapı biyolojisi yaklaşımının köklenmesine katkı sağlamıştır. Dr. Siegfried Camana sunumunda, yapı biyolojisi çalışma alanının bilimsel kapsamı ve gelişimi kadar insan ruhuna uygunluğuna vurgu yaptı. Prof. Dr. Tsuneo Ishikawa ise sunumunda yapı biyolojisi yaklaşımına, sosyal, kültürel, çevresel, estetik yönleri ile örnek oluşturan mimari uygulamalara değindi. Kendisi, insan sağlığı ve doğal yapım yöntemleri odaklı akademik çalışmalarının yanı sıra, yapı biyolojisi bilgisinin özellikle Japonya’da yaygınlaşması yönünde, Japon Yapı Biyolojisi Enstitüsü’nü de kurarak öncülük etmektedir. Nurgül Ece, mimar ve yapı biyoloğu olarak iki dilde yayınlanan ‘Building Biology: Criteria and Architectural Design’ kitap içeriğinin editörlüğünü üstlenmiştir. Sunumunda kitapta yer alan belli mimari uygulamaları birçok yönüyle ele aldı.

 

BİRİNCİL & İKİNCİL SPONSOR SUNUMLARI

Forum’un birincil sponsorlarından Forbo Flooring Türkiye‘yi temsilen İş Geliştirme Müdürü, Mimar Sevda Sevimlier sunumunda sürdürülebilirlik vizyonunu üretime nasıl yansıttığını aktardı ayrıca %97 doğal hammadde içeren Marmoleum koleksiyonunu tanıttı. Yine Forum’un birincil sponsorlarından İzmir Ticaret Odası’nı temsilen Y. Mimar Evren Başbuğ açılış konuşmasını yaptı. İkincil sponsorlar; Turgutlu Tuğla ve Kiremit Sanayicileri Derneği‘ni temsilen Dernek Başkanı Dr. Gökhan Görçiz, Işıklar İnşaat Malzemeleri‘ni temsilen Teknik Ürün Yöneticisi Y. Mimar Funda Algın ve Hart Keramik-Lemix firmasını temsilen Pazarlama Müdürü Hans Peter Schatz kurum çalışmalarını aktardılar.

PANEL

Yapı biyolojisi bilgisinin yaygınlaştırılması başlıklı panel kısmını modere eden Doç. Dr. Uğur Özkutlu’nun akademisyenlik döneminden sinirbilim alanında refere edilmiş birçok yabancı yayını bulunuyor, ayrıca kendisi uzun yıllar ilaç sanayisinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Kendisi panelistlere iki soru yöneltti: ‘…Sağlık okur yazarlığı… ile ilgili çalışmalarınız ve deneyimlerinizden yola çıkarak bize neler anlatabilirsiniz?’, ‘Genel anlamıyla sağlık ile ilgili önermelerin yapı biyolojisi ile olabilecek ilgisini ve bu alanda sizin coğrafyanızda kurulmuş iletişim modelleri ile ilgili örnekleri ve bu konudaki görüşlerinizi öğrenebilir miyiz?’

Bu soruları sırasıyla Prof. Dr. Sibel Sakarya, Prof. Dr. Dr. Thomas Abel yanıtlarken aynı zamanda sunumları (sunum1, sunum2) ile halk sağlığı alanındaki güncel gelişmelere yer verdiler. Prof. Dr. Dr. Thomas Abel’in ana araştırma konuları sosyal tabakalaşma, sağlık ve sağlık davranışlarındaki eşitsizlikler. Prof. Dr. Sibel Sakarya, kronik hastalıkların epidemiyolojisi ve yönetimi, sağlığın geliştirilmesi ve göç sağlığı üzerine uzmanlaşmıştır, 2009 yılından beri Türkiye Halk Sağlığı Dergisi’nin Baş Editörlüğünü yürütmektedir. Üçüncü panelist Prof. Dr. Tsuneo Ishikawa soruları Japonya’daki tecrübeleri üzerinden yanıtladı.

SUNUMLARA VE PANELE AİT VIDEOLAR

Winfried Schneider

And Akman

Siegfried Camana

Tsuneo Ishikawa

Nurgül Ece

2. OTURUM

TARTIŞMA GRUPLARI

2. Oturumdaki 3 paralel tartışma grubunda aşağıdaki başlıklar konuşmacı ve panelistlerin moderasyonunda ele alındı:

A Grubu: Malzeme ve tasarım kararlarının iyi yaşam hali yaratmadaki önemi ve yeri

B Grubu: Farklı sosyokültürel çevrelerde yapı biyolojisi için sürdürülebilir stratejiler

C Grubu: Yapı biyolojisi bilgisi ve farkındalığını yaygınlaştırmak: bu alandaki okur yazarlığı arttırmanın yolları

Tartışma bölümlerinden hasat edilen önemli hususlar grupların belirlediği temsilciler tarafından sunuldu. Raportör notları üzerinden derlenen tartışma çıktılarına ekteki belgeden ulaşabilirsiniz.

OTURUM ÇIKTILARI

KONUŞMACILAR

Yapı Biyolojisi Forumu, yapı-insan-çevre ilişkilerini inceleyen ve bu araştırma, uygulama alanının gelişmesine öncülük etmiş uzmanların yanısıra halk sağlığı ve iyi yaşam hali alanında bilimsel çalışmalarına devam eden doktorların katkısı ile şekillendi.

Dr. And Akman

YBE kurucu ortağı ve direktörü

Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü kurucu ortağı ve direktörü

And Akman, 1990 yılından beri yapı biyolojisi ve ekolojisi üzerine uluslararası akademik ve mimari çalışmalarını sürdürüyor. Mimar Sinan Üniversitesinde 1981 yılında başladığı mesleki eğitimini, New York Üniversitesi (New York University), ardından da Alman Yapı Biyolojisi Enstitüsü-IBN’de (Institut für Baubiologie + Ökologie) sürdürdü. Almanya’da bulunan Lichtblick Mimarlık Bürosunda 17 yıl süresince uluslararası ekolojik mimari proje ve yapı uygulamaları gerçekleştirdi. 2007 yılında Türkiye'ye döndü ve çalışmalarına Türkiye'de devam etme kararı aldı. 2014 bahar yarıyılından itibaren Konya Selçuk Üniversitesine davet edildi ve "Çağdaş Kerpiç Yapı Proje Stüdyosu Yürütücüsü” olarak bu alanda eğitim vermeye başladı. Bu görevini 2,5 yıl sürdürdükten sonra MEF Üniversitesi’nde Yapı Biyolojisi seçmeli dersini 1 yıl süresince veren Akman, 2017 itibariyle İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde sürdürülebilir mimari üzerine stüdyo hocalığına ediyor. 2012-2014 yıllarında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (United Nations Development Programme) Binalarda Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi’ne danışmanlık yapan Akman; halen, kurucu ortağı olduğu "eds+architecture (www.eds-a.com)"da uluslararası mimari proje ve uygulama çalışmalarını sürdürüyor. Yapı biyolojisi ve ekolojisi konularında uluslararası alanda makaleler yayınlıyor ve bu alanda konuşmacı olarak davet edildiği üniversitelerde ve katıldığı konferanslarda bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya devam ediyor. IBN ile olan uzun süreli ilişkileri doğrultusunda, 2015 yılında Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü-YBE’nin kurucuları arasında yer alarak, YBE’nin direktörlüğünü aktif olarak devam ettirmektedir.

Dr. Siegfried Camana

ANAB Onursal başkanı

İtalyan Yapı Biyolojisi Birliği Onursal başkanı

Roma ve Venedik’te mimarlık okudu. Italyan Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Birliği ANAB’ın kurucu üyesi ve onursal başkanıdır. 30 yıldır, doğaya saygılı, insancıl ve sürdürülebilir mimarlığın yayılması için öncü çalışmalar yürütmektedir. Avrupa birliği ülkeleri dışında Rusya, Küba, Brezilya gibi birçok ülkede seminerler, atölye çalışmaları ve konferans konuşmaları yapan Camana, Yapı Biyolojisi bilim ve değerlendirme kurullarında görev almaktadır.

Prof. Dr. Tsuneo Ishikawa

BIJ Kurucusu ve Maebashi Enstitüsü'nde Profesör

Japon Yapı Biyolojisi Enstitüsü kurucusu ve Maebashi Teknoloji Enstitüsü'nde Profesör

Tokyo’da Waseda Üniversitesi’nde Mimarlık okudu, 1987-1997 arası Tokai Üniversitesi’nde Prof. Agematsu’nun asistanlığını yaptı. 1991-1993 yılları arasında akademik çalışmalarına DAAD bursu ile Munih Teknik Üniversitesi’nde devam etti. 1995 yılında Waseda Üniversitesi’ne atandı. 1997 yılı itibariyle Maebashi Teknoloji Enstitüsü’nde ders veriyor, aynı üniversitede 2001 yılında Profesör ünvanını aldı. 2004 yılında kurduğu Japon Biyo evi adlı mimarlık ofisinde mimari proje çalışmalarını devam ettiriyor. 2005 senesinde Japonya Yapı Biyolojisi Enstitüsü (BIJ)’I kurdu, 2011 yılında da IBN Yapı Biyolojisi Diploma Programını tamamlayarak yapı biyoloğu oldu.

Literatür çalışmaları: “Geleceğin toprak yapıları olarak Sıkıştırılmış kil uygulamaları”

Akademik çalışmaları: “Toprak yapıların geleceği sıkıştırılmış kil” 2017, “Stil sentezi, Almanya’nın 19. Yüzyıl mimari teorisi” 2017

Japonca'ya çeviriler:
Rudolf Kutzli’nin form çizimleri (1997-98), Sağlık odaklı yapılar için yol haritası (Holger König, 2000), Yapı biyolojisinin 25 temel ilkesi (Anton Schneider 2003), Japonya’da yapı biyolojisinin pratiği (2006)

Editör, “Yapı Biyolojisi” (BIJ) 2005’ten beri, no.1~56

Mimari çalışmaları;
Arai Çocuk Hastanesi, Takasaki (2001),
Yawata Çocuk Yuvası, Takasaki (2010)

Winfried Schneider

IBN direktörü, mimar

Alman Yapı Biyolojisi ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü- IBN direktörü, mimar

Winfried Schneider, Münih'te marangozluk stajı ve mimarlık eğitimini tamamladıktan sonra 1990 senesinde kendisi de mimar olan eşi Karin Hick ile birlikte Rosenheim'da mimarlık ofisini kurmuştur. Yeni yapıların planlama ve tasarımından, renovasyon projelerine ve inşaasına kadar mimarlığın tüm aşamalarını kapsayan çalışmalarını, yapı biyolojisi yaklaşımını her zaman dikkate alarak gerçekleştirmişlerdir. Mimarlık çalışmalarına paralel olarak, 1983 yılında babası Prof. Dr. Anton Schneider tarafından Neubeuern’de kurulmuş olan ve şu anda Rosenheim / Almanya ‘da bulunan “Yapı Biyolojisi ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü IBN" içerisinde de aktif olarak yer almıştır. 2010 yılından bu yana IBN yönetici direktörü olarak; devlet tarafından tanınmış olan IBN Yapı Biyolojisi kursunun, "Wohnung + Gesundheit“ (Yaşam ve Sağlık) dergisinin, ve yeni açılan online bilgi portalı baubiologie-magazin.de web sitesinin içeriğinin belirlenmesinin sorumluluğunu yürütmektedir. Aynı zamanda seminer ve konferanslar gerçekleştirmekte, müşterilere ve inşaat firmalarına danışmanlık vermektedir. Öncelikli olarak; yaratıcı zanaatların yaygınlaştırılması, eko-sosyal topluluk projelerinin gerçekleştirilmesi ve, herşeyden önce, sağlık, zihinsel ve sosyal uyum odaklı, doğa dostu yapılar ve yaşam kültürüyle yakından ilgilenmektedir.

Prof. Dr. Sibel Sakarya

Koç Üniversitesi Halk Sağlığı AD

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra (1989), Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Halk Sağlığı uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. 1998’de Kudüs Hebrew Üniversitesi’nden Halk Sağlığı Yüksek Lisansı ve 2006’da Hollanda Maastricht Üniversitesi’nden Tıp Eğitimi Yüksek Lisansı derecelerini almıştır.
1996-2018 yılları arasında Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda çalışmıştır. 2018 den bu yana Koç Universitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı AD’da çalışmaktadır. Çalışma alanları kronik hastalıkların epidemiyolojisi ve yönetimi, sağlığın geliştirilmesi ve göç sağlığıdır.
2011 yılından bu yana Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyon Kurulu (UTEAK) üyesidir. 2009 yılından beri Türkiye Halk Sağlığı Dergisi’nin Baş Editörlüğünü yürütmektedir.

Prof. Dr. Dr. Thomas Abel

Sağlık Araştırmaları Profesörü, Bern Üniversitesi

Thomas Abel, İsviçre, Bern Üniversitesi Sosyal ve Koruyucu Tıp Enstitüsünde Profesör ve Sağlık Araştırmacısıdır (http://www.ispm.unibe.ch/). Yapı-eylem perspektifine odaklı bir Tıbbi Sosyolog olarak, ana araştırma konuları sosyal tabakalaşma, sağlık ve sağlık davranışlarındaki eşitsizliklerdir.
Bern Üniversitesindeki görevinden önce, Münih Ludwig-Maximillians Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (1993 - 95) Halk Sağlığı ve Epidemiyoloji Profesörü, Marburg Philipps Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (1986 - 93) Öğretim Görevlisi ve Tıbbi Sosyoloji Araştırma Görevlisi; Illinois Üniversitesi'nde Sosyoloji Anabilim Dalı’nda (1984 - 86) Öğretim Görevlisi olarak çalıştı.
Marburg'daki Philipps Üniversitesi'nden (Tıp Bölümü, 1993) Habilitasyon, 1989’da Illinois Üniversitesi’nden (Sosyoloji Anabilim Dalı) Doktora, Giessen Justus Liebig Universitesi’nden Spor Bilimleri Anabilim Dalı yüksek lisans (1980) ve Doktora (1984) derecelerini aldı. 2005’te Montreal Üniversitesinde ve 2012’de UBC Vancouver’da misafir öğretim üyesi; 2019’da Stanford Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak görev yaptı.
Thomas Abel, Halk Sağlığındaki sosyal sorunlar konusunda kapsamlı çalışmalar yayımladı. http://www.ispm.unibe.ch/about_us/staff/abel_thomas/index_eng.html#pane129400
2000-2011 arasında International Journal of Public Health dergisinin Baş Editörlüğünü yaptı. Ayrıca, ulusal ve uluslararası araştırma kurumları ve fon veren kurumlar için danışman olarak çalıştı.

Doç. Dr. Rasim Uğur Özkutlu

Tıp Doktoru, Akademisyen, Üst Düzey Yönetici, Profosyonel Koç, Danışman

Uğur Özkutlu mesleki eğitimini sırasıyla Cerrahpaşa Tıp fakültesi, Maramara Tıp Fakültesi ve University of Iowa Medical School da tamamlamıştır. Akademisyenlik döneminden Sinirbilim alanında refere edilmiş birçok yabancı yayını bulunan Özkutlu, uzun yıllar İlaç Sanayisinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Uluslararası düzeyde İlaç araştırma ve geliştirme alanı dışında ürünlerin diğer paydaşlara tanıtımı ve iletişimi konusunda çalışan Özkutlu son olarak devletler nezninde şirket iletişimi görevlerinde bulunmuştur.

Son bir yıldır kurucusu olduğu Master2Win Eğitim ve Danışmalık firması ile profosyonel koçluk, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

Nurgül Ece

mimar, yapı biyoloğu

Nurgül Erce yapı biyolojisi tabanlı çağdaş mimari üzerine yayınlarını, 2014-2015 yılları arasında Yapı Biyolojisi ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü’ndeki (IBN) çalışmaları başladığından beri devam ettirmektedir. 1999 yılında RWTH- Aachen Teknik Üniversitesi’nden mezun olduktan sonra mimarlığa Almanya ve Türkiye’de başladı. Kendisi çok sayıda büyük ölçekli uluslararası projede çalıştı ve HPP Mimarlığın İstanbul’daki ülke ofisini yönetti. Ekolojik çalışmalarını derinleştirerek, zamanını sürdürülebilirlik ve tasarımı buluşturan yaklaşımı vurgulayan Yapı Biyolojisi üzerine mimari bir kitabın yaratılmasına ve yayınlanmasına adadı. Yapı biyolojisi kriterleri uygulandığında, sürdürülebilir mimari tasarımın estetikle nasıl birleştiğini gösteren yapıları ustalıkla sundu. Nurgül Ece Yapı Biyolojisi Birliği (Verband Baubiologie) ile Beşikten Beşiğe Derneği’nde (C2C e.V.) görev almakta ve kısmen Berlin’deki bir Budist ve Ekoloji merkezinde, planlamada yapı biyolojisi standartlarını oluşturmaya devam eden bir mimar olarak çalışmaktadır.

ULUSLARARASI YAYIN

Uzmanların paylaşım ve etkileşimlerine ortam sağlayan Uluslararası Yapı Biyolojisi Forumu içeriğini yan etkinlikerle (Doğal Yapı Malzemeleri Sergisi, Teknik Gezi) zenginleştirdi. Alman Yapı Biyolojisi ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü (IBN) ve Japon Yapı Biyolojisi Enstitüsü (BIJ) yayınlarında Forum içeriği ve yan etkinliklerine geniş yer verdi.

FORUM HABERLERİ

FOTOĞRAF GALERİSİ

MİMARİ TEKNİK GEZİ

Forum programı çerçevesinde Urla’nın Kadıovacık ve Birgi köylerinde, insan sağlığını önceleyen ve çevre duyarlılığı ile planlanarak inşaa edilmiş 4 yapı yerinde incelendi. Bu yapılar, Kadıovacık Biyoevi (Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü merkezi), Nest evi, DSD kulübesi, E-G Mimarlık atölye alanı ve çiftlik evidir.

FORUM MEKANI

Yeşilova Höyüğü ziyaretçi merkezi

Giriş holü, oditoryumu ve ek salonları ile forum için uygun altyapıya sahip olan ziyareçi merkezi, hem çağdaş mimarisi, hem de İzmir’in en eski yerleşim alanındaki kazı çalışmalarına yönelik yapılmış olması itibariyle forum için uygun görüldü. Yeşilova höyük kazılarının İzmir kenti kültür tarihini değiştireceğine inanılıyor.

Adres: Karacaoğlan Mahallesi, 6253. Sk. No.15, 35100 Bornova/İzmir

PARTNERLERİMİZ

SPONSORLAR

BİRİNCİL SPONSOR

İKİNCİL SPONSORLAR

DİĞER SPONSORLAR

İLETİŞİM SPONSORLARI