Skip to main content

Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Öğrenim Programı

Online Canlı Sunumlar + Fiziki Seminer + Proje Geliştirme Modülü

25 Haziran - 18 Temmuz 2024

KAYITLAR TAMAMLANDI

PROGRAM ÖZETİ VE AKIŞI

Yapılı çevreye bütüncül bir bakış açısı sunan yapı biyolojisi ve ekolojisi yaklaşımının uygulama alanlarını daha derinlemesine inceleme imkanı veren YBE Öğrenim Programı, aynı zamanda yapı insan çevre ilişkilerini disiplinler arası ele alıyor.

Program, 11 alt başlıkta, iç ortam ikliminin sağlığımıza etki eden unsurlarını, doğal yapı malzemeleri ve uygulamalarını (toprak, ahşap yapım teknikleri, yalıtım ve boya odaklı), enerji ve kaynak verimliliği odaklı bütünleşik yapı tasarımını, aydınlatma ve iç mekan çözümleri ve kentsel yerleşim ölçeğinde iklim ve rüzgar analizlerini yakından tanıma imkanı veriyor.

Nefes alabilen, doğası ile bütünleşik yapı tasarımına; alanında uzman 9 eğitmen eşliğinde odaklanan program, yapıyı tüm etkileri ile ele alıyor.

Öğrenim programı, çevrimiçi aktarımların yanısıra fiziki seminer ve proje geliştirme modülleri ile tasarlandı.

25 Haziran‘da başlayan program, hafta arası Salı ve Perşembe günleri 18:00-20:00 arası, hafta sonu Cumartesi 10:00-13:00 arası derslerle 18 Temmuz‘a kadar devam edecek.

Program akışına buradan ulaşabilirsiniz.

DERS İÇERİKLERİ

YAPI BİYOLOJİSİ VE EKOLOJİSİ İLKELERİ VE UYGULAMA ALANLARI

Nüfus yoğunluğundan hava kirliliğine, yapı kimyasallarından toksik bileşiklere, radyasyonlardan alerjenlere kadar, tüm bu etkenler ruhsal ve bedensel sağlığımızı artık domine etmektedir. İnsan eliyle inşaa edilen mekanları, evimizi, işyerimizi, bizi saran üçüncü bir deri, bize en yakın yaşamsal çevre olarak tanımlayabiliriz. Bu yapay çevrenin performansının ise doğala doğru evrilmesi hedeflenmektedir.

Ders süresince hedeflenen:

 • Yapı-insan-çevre ilişkilerine bütüncül yaklaşan Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi çalışma alanı kapsamının, 25 temel ilke üzerinden örneklerle anlatımı.
 • Yaklaşımın gelişim tarihi, güncel çalışmalar ve işbirliği ağı.
 • Bu yaklaşımla yapı tasarım sürecine dahil edilmesi gereken unsurların ele alınması

 

Eğitmen: Dr. And Akman, iç mimar, yapı biyoloğu

 

Kaynakça:

Yapı biyolojisi ve ekolojisi temelleri ve ilkeleri, Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü, 2021. https://www.yapibiyolojisi.org/yapi-biyolojisi-ekolojisi/

And Akman, Yapı biyolojisi, sürdürülebilirlik ve kırsalda çağdaş tasarım. Mimarist 67. sayı, 2020.http://www.mimarist.org/mimar-ist-sayi-67-kis-2020/

And Akman, Şehirde mevcut olmak, gelişmiş kırsal yaşamak, Ters Köşe Ekoloji Yazı Dizi ve Kitabı, Puna Yayıncılık, 2021. https://xxi.com.tr/i/sehirde-mevcut-olmak-gelismis-kirsalda-yasamak

İÇ ORTAM İKLİMİ ( YAPI BİYOLOJİSİ)

Bugün artık ömrünüzün %90’ını kapalı yapay çevrelerde, yani yapı içlerinde geçirdiğimizden dolayı, iç mekanlar, beslenmenin yanında sağlığımızı belirleyen en önemli etkileyici unsurdur.

İç mekan iklimini birçok unsur etkiler bunların önde gelenleri; nem, toz, gaz salımları (uçucu bileşikler, formaldehit, çözücüler vb.), radyoaktivite, radon, elektromanyetik dalga boyları, elektriksel alanlar, küf, mantar, bakteriler ve güvelerdir. Ders boyunca tüm bu etkenlere değinilecektir.

 

Eğitmen: Dr. And Akman

 

Kaynakça:

 

And Akman, Doktora tezi: Yapı biyolojisi ve biyoklimatik-diyagnostik bir araştırma, 1999. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarklık Fakültesi Yapı Fiziği Bölümü.

İç Mekan Havasında Sağlığımıza Zarar Veren 14 Unsur

Yapı Biyolojisi

BİYOKLİMATİK YAPI ANALİZİ

Biyoklimatik Yapı Analizi- BYA ve raporu, mevcut yapıların iç ortamlarında insan sağlığını tehdit eden unsurların tespiti ve bunların iyileştirilmesine yönelik öneriler içerir. Üç ana grupta toplanan etkenler elektronik cihazlarla ölçülerek uluslararası kabul gören limit değerler ile karşılaştırılır. Çıkan sonuçlara göre yapının insan sağlığına zararlı etkileri tespit edilmiş olur ve ardından ortamın iyileştirilmesine yönelik gerekli tadilat ve mimari uygulamalar önerilir.

Ders sürecinde biyoklimatik yapı analizini anlamak üzere; bu başlık altında değerlendirilen ölçümler ele alınacak, ölçüm koşulları ve teknikleri aktarılacak, ölçüm sonuçları değerlendirilerek örnek çalışmalar incelenecektir.

Eğitmen: Y. Mim. Damla Yağcı, yapı biyoloğu ve yapı biyolojisi ölçüm teknikeri IBN

 

Kaynakça:

 • AGÖF, Fachkongress-Tagungsbände www.agoef.de
 • Gesamtverband Schadstoffsanierung GbR, Schadstoffe in Innenräumen und an Gebäuden, R. Müller Verlag, Köln 2010
 • VDB, Berufsverband Deutscher Baubiologen e.V. VDB-Tagungsbände (Baubiotagungen u.a.) www.baubiologie.net
 • Bossemeyer, Dolata, Zweiner, Schadstoffe im Baubestand: Erkennen und richtig reagieren – Katalog nach Bauteilen und Gewerken R. Müller Verlag, Köln 2016

DOĞAL YAPI MALZEMELERİNİN TANIMLARI, ETKİLERİ, ÜRETİM YÖNTEMLERİ

Hem Türkiye’de hem de Avrupa’da doğal yapı malzemelerinin* gelişimi, çeşitliliği, üretim süreçleri ile ilgili bilgi aktarılacak.  Toprak, saman, saz kamışı, kenevir, yün, mantar vb doğal yapı malzemelerinin yapısal performanslarının tanıtılacak.

*Doğal yapı malzemesinin tanımı: Zehirsiz, doğal minerallerden veya bitki artıklarından üretilen, yapım, ulaştırma ve kullanım enerjileri düşük, doğrudan geri dönüştürülebilir ve doğal çevreye zararsız malzemeler.

Türkiye’de yapı biyolojisi ve ekolojisi yaklaşımının gelişmesine öncülük eden ve Güney Almanya’da çevre bilincinin gelişmiş olduğu bölgelerde uzun süreli ekolojik mimarlık ve uygulama deneyimi kazanan And Akman kendi tecrübelerini de aktarıyor olacak.

Eğitmen:

Dr. And Akman, iç mimar, yapı biyoloğu

Yapı ile çevre ilişkilerini belirleyen unsurlar

Yapının çevresi ile ilişkisi

Yapıların veya yerleşimlerin tasarımında, estetik unsurların ve işlevlerin ötesinde, yöre ikimi, topografyası ve sosyal çevresini dikkate aldığımızda, ‘iyi yaşam hali’ için dönüştürücü etki sağlayabiliriz. Yapılar ve yerleşimler yerine aidiyetini arttırdığında, karbon salımı ve enerji tüketimi düşük, yerel ekonomiyi destekleyen döngüsel sistemlere dönüşebilirler. Ders boyunca, insana ve doğaya odaklanan ve iyi yaşam halini destekleyen yapılı çevre için ne tür tasarım okumaları ve pratikte ne tür uygulamalar yapılabilebileceği aktarılacak.

Eğitmen: Dr. And Akman, iç mimar, yapı biyoloğu

DÜNYA'DAN VE TÜRKİYE'DEN YENİLİKÇİ DOĞAL YAPIM YÖNTEMLERİ VE YAPI ÖRNEKLERİ

Avrupa’da ve Türkiye’de insan sağlığı ile çevreyi odağına alan yapı örnekleri birebir deneyimler ve/veya yerinde gözlemler doğrultunda aktarılacak.

Eğitmen: Dr. And Akman, iç mimar, yapı biyoloğu

biyoev.biz

Saman Balyaları ile Lego Ev Yapmak

 

Ekolojik Yapının Öncüsü: Gernot Minke

Yapılı çevrenin iklime ve rüzgara adaptasyonu

Rüzgar, yapılı çevrelerin havalandırılmasını ve sıcaklığının kontrol edilmesini doğal yolla sağlayan bir iklim elemanı olarak, sağlıklı ve konforlu yaşam alanları için hayati önemde bir unsurdur. Fakat rüzgar aynı zamanda yüksek hızlarda eserek kent sakinleri üzerinde mekanik konforsuzluklara sebep olmaktadır. Yapılı çevrelerin rüzgar adaptasyonu sağlanarak, kentsel açık mekanlar sağlıklı havaya, ideal sıcaklığa ve mekanik konfora ulaştırılabilir. Tüm bu amaçlara rüzgar-odaklı mimari ve kentsel tasarım yöntemlerinin uygulanmasıyla ulaşılabilir. Bu ders rüzgarın tasarım süreçlerine nasıl entegre edileceğine dair metod ve yaklaşımları sunmaktadır.

 

Kaynaklar

 

Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi Hakan Baş

 

Kaynakça: 

 

Bas, H., Dogrusoy, I. T., & Reiter, S. (2022). Wind adaptive urban seafront buildings design for improving urban ventilation and pedestrian wind comfort in Mediterranean climate. International Journal of Global Warming, 28(3), 239-259.

Krautheim M. Pasel R. Pfeiffer S. & Granberg J, S. (2014). City and Wind – Climate  as an Architectural Instrument. DOM Publishers.

Brown,  G.  Z.,  &  DeKay,  M.  (2001).  Sun,  wind  &  light:  Architectural  design strategies (2nd ed.). New York: Wiley.

Bottema,  M.  (1993).  Wind  climate  and  urban  geometry.  Eindhoven:  Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR388789/.

Gut,  P.,  &  Ackerknecht,  D.  (1993). Climate  responsive  buildings:  appropriate building  construction  in  tropical  and  subtropical  regions.  SKAT,  Swiss  Centre for Development Cooperation in Technology and Management.

Dış cephe ısı yalıtım sistemleri ve sürdürülebilirlik

Eğitmen: Sanem Şenler Özbil, kimyager (PHD)

Boya Nedir? Sağlığa Duyarlı Boya Çeşitleri

Eğitmen: Berk Aygen, kimya mühendisi

TOPRAK MALZEME ÖZELLİKLERİ, YAPI TEKNİKLERİ, UYGULAMALARI VE ÇEVRE ETKİLERİ

Bu ders sırasında, öğrenciler yapı malzemesi olarak toprağın özelliklerini, geçmişten geleceğe uzanan tarihini ve çevresel koşullar (iklim, doğal tehlikeler, toprak bulunabilirliği…) ile ilgili olarak geliştirilen farklı teknikleri ve insan/teknoloji kaynaklarını öğreneceklerdir. Son 20 yıldır geliştirilen çağdaş yapım teknikleri (sıkıştırılmış toprak ve prefabrikasyon, dökme toprak, 3B baskı kerpiç, kullanıma hazır toprak malzemeler…) ve bunların inşaat sanayiinde toprak kullanımına etkileri üzerine bir vurgu yapılacaktır.

Eğitmen: Dr. Öğr. Üyesi Matthieu Pedergnana

 

Kaynaklar

Anna Heringer, Lindsay Blair Howe and Martin Rauch, Upscaling Earth – Material, Process, Catalyst, GTA Verlag publisher, 2019

Hugo Houben and Hubert Guillaud, Earth Construction: A Comprehensive Guide, Practical Action Publishing, 1994

Cedar Rose Guelberth and Daniel D. Chiras, The Natural Plaster Book: Earth, Lime and Gypsum Plasters for Natural Homes, New Society Publishers, 2006

Elisabeth M. Golden, Building from Tradition, Routledge, 2018

Gernot Minke, Building with Earth, Birkhaüser, 2012

Ronald Rael, Earth Architecture, Princeton Architectural Press, 2009

Horst Schroeder, Sustainable Buildings with Earth, Springer, 2015

ahşap malzeme özellikleri ve strüktürel tasarımı

Ahşap, yapı sektöründe doğal özellikleriyle dikkat çeken bir malzemedir. Bu eğitimde, katılımcılar ahşabın mekanik, fiziksel ve kimyasal özelliklerini anlayacaklar ve bu özelliklerin yapı tasarımında nasıl kullanılabileceğini öğrenecekler. Ahşabın strüktürel tasarımındaki temel prensipler ve tasarım yöntemleri incelenecek ve gerçek dünya örnekleriyle desteklenecektir. Ayrıca, ahşabın sürdürülebilirlik ve çevresel etkileri de ele alınacak, katılımcılar ahşabın diğer yapı malzemeleriyle karşılaştırılmasını sağlayacak kapsamlı bir bakış açısı geliştireceklerdir.

Eğitmen: Y. Mühendis Yiğit Battal

 

Kaynakça:

 1. Breyer, Donald E., Kenneth J. Fridley ve Kelly E. Cobeen. “Design of Wood Structures.” John Wiley & Sons, 2015.
 2. Ross, R. “Wood handbook: Wood as an engineering material.” USDA, 2021.
 3. Dinwoodie, J.M. “Timber: Its Nature and Behavior.” CRC Press, 1992.
 4. Odabaşı, Y. “Ahşap Çelik Yapı Elemanları”, Beta Basım Yayın, İstanbul, 1975.

Enerji ve kaynak verimli yapılar için bütünleşik tasarım

Dersin amacı binaların ve yerleşkelerin enerji verimliliğini arttırmak, enerji tüketimi kaynaklı karbon emisyonlarını azaltmak, yaşam döngüsü boyunca oluşan diğer tüketim kaynaklarını en aza indirmek için gerekli tasarım yaklaşımları, hesaplama araçları ve ulusal & uluslararası standart ve yöntemleri hakkında bilgi paylaşmaktır. Dersin ilk yarısında enerji ve kaynak verimliliği hakkında arka plan bilgisi sunulacak, ikinci yarısında ise en iyi örnekler üzerinden anlatım yapılacaktır.

Eğitmen: Dr. Mim. N. Cihan Kayaçetin

 

Kaynakça:

Energy Performance of Buildings Directive (EPBD)

Bütünleşik Tasarım Kılavuzu (ÇŞİB)

EN 15978

ISO 16346

Sağlığı destekleyen aydınlatma ve iç mimari unsurlar

Hem ruhsal hem de bedensel olarak sağlıklı kalabilmek için vücudun biyolojik saatindeki dengeyi mümkün olduğunca korumak gerekmektedir.Aslında büyük şehirlerde günümüzün popüler yaşam felsefesi olan ve sık sık dile getirilen ‘SAĞLIKLI YAŞAM’ ile kastedilen şey vücudun biyolojik saatinin dengede tutulmaya çalışılması dır. Bunun için gün boyu kapalı ortamlarda çalışan bireylerin, yeterli süre ve spektrumda gün ışığına maruz kalabilmesi gerekmektedir. Bunu sağlamak adına da programlanabilen, gün ışığının dinamik değişikliklerini kapalı ortamlarda yapay olarak oluşturabilecek aydınlatma sistemlerine ihtiyaç vardır.

Bu çerçevede ders boyunca, iç ortamda günün farklı saatlerinde ihtiyaç duyduğumuz ‘aydınlık’ ve bunun sağlığımız üzerindeki etkilerinin yanısıra, uygun yapay ortamı sağlayabileceğimiz mimari tasarım öğeleri ile güncel donanımlar işlenecektir.

 

Eğitmen: Y. İç Mim. Ziya Doruk

 

Kaynakça: 

Ders içeriği ‘İç Mekanda Aydınlatma Tasarımının Önemi ve Işığın İnsan Sağlığı Üzerine Etkisi’ olacak. Kaynak olarak da ATMK seminer notları, Prof Dr. Aydın Esen ile Doç Dr. Canan Perdahçı ders notları.

Konusunda uzman eğitmenler hem teorik hem de pratik bilgi birikimlerini aktararak; Türkiye ve yurtdışındaki uygulamalar üzerinde düşünme ve paylaşım imkânı sunacak.

Ayrıca eğitmenler, ‘proje geliştirme’ modülünde katılımcılara mentörlük ederek, projelerini değerlendirecekler.

And Akman

Dr. iç mimar, yapı biyoloğu, sürdürülebilir yapı uzmanı (YBE)

And Akman, 1990 yılından beri yapı biyolojisi ve ekolojisi üzerine uluslararası akademik ve mimari çalışmalarını sürdürüyor. Mimar Sinan Üniversitesinde 1981 yılında başladığı mesleki eğitimini, New York Üniversitesi (New York University), ardından da Alman Yapı Biyolojisi Enstitüsü-IBN’de (Institut für Baubiologie + Ökologie) sürdürdü. Almanya’da bulunan Lichtblick Mimarlık Bürosunda 17 yıl süresince uluslararası ekolojik mimari proje ve yapı uygulamaları gerçekleştirdi. 2007 yılında Türkiye'ye döndü ve çalışmalarına Türkiye'de devam etme kararı aldı. 2014 bahar yarıyılından itibaren Konya Selçuk Üniversitesine davet edildi ve "Çağdaş Kerpiç Yapı Proje Stüdyosu Yürütücüsü” olarak bu alanda eğitim vermeye başladı. Bu görevini 2,5 yıl sürdürdükten sonra MEF Üniversitesi’nde Yapı Biyolojisi seçmeli dersini 1 yıl süresince veren Akman, 2017-2021 arası İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde sürdürülebilir mimari üzerine stüdyo hocalığına etti. 2012-2014 yıllarında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (United Nations Development Programme) Binalarda Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi’ne danışmanlık yapan Akman; 2007’den beri serbest çalışarak, birçok doğal yapı ve yerleşim projesinin tasarım ve uygulamasına danışmanlık vermektedir. Ayrıca yapı biyolojisi ve ekolojisi alanında uluslararası yayınları olan And Akman, sunumları, jüri katılımları ve eğitimleri ile bu alandaki bilginin Türkiye’de binlerce kişiye ulaşmasını sağlamıştır. Alman Yapı Biyolojisi ve Sürdürülebilirlik Enstitüsü-IBN ile olan uzun süreli ilişkileri doğrultusunda, 2015 yılında Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü-YBE’nin kurucuları arasında yer alan And Akman, YBE’nin danışmanlık ve eğitim çalışmalarının yönetimini aktif olarak devam ettirmektedir. YBE, yapı-insan-çevre ilişkilerine bütüncül bakış sunan çalışma alanında bilgi ve uzmanlığın gelişmesinin yanısıra örnek uygulamaların artmasına odaklı çalışmaktadır. An Akman ayrıca 2018’de Doğal Yapı Malzemeleri Çalışma Grubu’nun oluşması ve gelişimine öncülük edenler arasındadır. 2021’de çalışma grubunun uzantısı olarak kurulan Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri Derneği’nin de kurucu üyeleri arasında olup asil yönetim kurulu üyesi olarak derneğe katkı vermeye devam etmektedir.

Matthieu Pedergnana

Dr. Mimar, Öğr. Üyesi, doğal yapı malzeme ve yapı sistemleri uzmanı (Yaşar Üniv.)

Sürdürülebilir Mimarlık Bölümü'nden (ENSA Lyon / Fransa) Mimarlık alanında yüksek lisans derecesiyle mezun olduktan ve mezuniyet tezini Fransa'da ortak konut ve fırsatları üzerine yazdı. Devamında, Matthieu Pedergnana, doğal yapı inşaatını denemek için seyahat etmeye karar verdi. Birkaç yıl süren seyahatin ardından hem atölyelerde ders vermeye hem de ODTÜ mimarlık bölümünde doktora için toprak sıva araştırmalarına başladı. Binaların doğal yapısı ve ısıl performansları ile ilgili birçok BAP projesi üzerinde çalışmakta olup, konuyla ilgili TÜBİTAK projesinden burs almıştır. Aynı zamanda ODTÜ'de çeşitli uygulamalı derslere de yardımcı olmaktadır. 2020 yılında doğal yapı bilgisini genç mimarlara yaymak amacıyla Yaşar Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2023 yılından bu yana Yaşar Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır. Matthieu Pedergnana aynı zamanda doğal malzemelerin tanıtımına ve bu malzemelere ilişkin bilginin geliştirilmesine yatırım yapan Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri Derneği-DYMD üyesidir.

Berk Aygen

Kimya mühendisi, Boya Grubu Ürün Geliştirme Yöneticisi (BETEK)

2010 yılında Kocaeli Üniversitesi Kimya Mühendisliği lisans programından mezun olan Berk Aygen, 2013’te Yıldız Teknik Üniversitesi MBA programını tamamladı. 2009 yılından bu yana BETEK Boya ve Kimya San. AŞ. bünyesinde çeşitli pozisyonlarda boya, ısı yalıtımı ve yapı kimyasalları uygulama teknikleri, müşteri şikayet yönetimi, belgelendirme ve marka yönetimi konularında çalışmıştır. Ürün yönetimi ile inovasyon konularında kendini geliştirmeye devam etmektedir.

Merve Titiz Akman

Sürdürülebilir yönetişim uzmanı (YBE)

1999 senesinde Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra Yaklaşık 8 yıl Türkiye’de çeşitli sektörlerin öncü kurumlarında ( bazıları: dDf, Bilsar, Titiz, İstanbul Modern) tasarım, iletişim, süreç ve etkinlik yönetimi alanlarında tecrübe edindikten sonra kendi girişimleri için çalıştı. Tasarım ve iletişim alanlarındaki iş tecrübesine paralel 2001-2004 yılları arasında Bilgi Üniversitesinde ‘Tasarım Yönetimi Sertifika Programı’ ve ‘Görsel İletişim Tasarımı Yüksek Lisans Programı’na devam etti. 2008 senesi itibariyle uluslararası sürdürülebilirlik ajandasını yakından takip ederek 2009 yılı Mayıs ayında Türkiye’de ilk Uluslararası Ekolojik Tasarım Buluşması’nı İTÜ Taşkışla’da gerçekleştirdi. 2 hafta süren, 2 konferans ve 2 paralel sergiden oluşan bu kapsamlı organizasyon sürecindeki birikimini, 2011 yılında tamamladığı ‘Sürdürülebilirlik için Stratejik Liderlik Yüksek Lisans Programı’nın (MSLS) sağladığı çok kültürlü çalışma ortamı ve uluslararası uzman ağına dahil olarak pekiştirdi. 2011 itibariyle çalışmalarını sürdürülebilirlik odaklı kurumsal, yerel gelişim, iletişim ve etkinlik yönetimi alanlarında devam ettirmektedir. 2015 senesinde Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü'nün kuruluşuna öncülük ederek, Enstitü'nün stratejik yaklaşımı, projeleri, iletişiminin yönetimi ve gerektiğinde yürütücülüğünü aktif olarak üstlenmektedir. 2018 yılında Doğal Yapı Malzemeleri Çalışma Grubunun oluşumuna ve 2021 senesinde dernekleşme sürecine rehberlik ederek, dernek başkanlığını sürdürmektedir. 2018 yılından beri faaliyet gösteren Okil Doğal Yapı Malzemeleri girişiminin de kurucu ortakları arasındadır.

N. Cihan Kayaçetin

Dr. Mimar, doğal malzeme ve döngüsel tasarım uzmanı (Bilkent Üniv.)

Nuri Cihan Kayacetin, yaşam döngüsü sürdürülebilirliği konusunda akademik uzmanlığa sahip bir mimardır. On yılı aşkın bir süre profesyonel mimar olarak çalıştıktan sonra, ODTÜ'de yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla akademi alanında ilerledi. 'Türkiye'de Toplu Konut Mahallelerinin Erken Tasarım Aşaması için Yaşam Döngüsü Değerlendirmesine Dayalı Bir Karar Destek Aracı' başlıklı doktora tezi, TOKİ konut projelerinin malzeme, bina ve kentsel ölçeklerdeki çevresel etkilerine odaklandı. Aynı zamanda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile uluslararası enerji verimliliği projelerine ulusal uzman ve koordinatör olarak katkıda bulundu. Ayrıca Türkiye'de ve yurt dışında ofis ve sağlık tesisleri tasarımı üzerine mimarlık pratiği konusunda deneyime sahiptir. 2020 yılında KU Leuven Gent kampüsünde sosyo-ekolojik yapılar üzerine doktora sonrası çalışmalarını tamamladı. Şu anda Bilkent Üniversitesi'nde yardımcı doçent olarak görev yapmaktadır ve entegre sürdürülebilir tasarım, enerji verimliliği, döngüsel ve biyo-tabanlı inşaat ve yapılı çevrenin sosyo-ekolojik yaşam döngüsü değerlendirmesi alanlarında araştırma yapmaktadır.

SANEM ŞENLER ÖZBİL

Kimyager (PHD), Yalıtım Grubu Ürün Yöneticisi (BETEK)

Dr. Sanem Şenler Özbil, İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nden mezundur. Doktorasını Amerika’da University of Miami’de tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönüş yapmış ve Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.’de çalışmaya başlamıştır. Firma bünyesinde farklı görevler üstlenen Dr. Sanem Şenler Özbil, halen Yalıtım Grubu Ürün Yöneticisi olarak görev yapmaktadır. Enerji verimliliği, dış cephe ısı yalıtımı, sıfır enerjili binalar ve pasif evler, Avrupa Komisyonu enerji verimlilik programları konularıyla ilgilenmektedir.

DAMLA YAĞCI

Y. Mimar, yapı biyoloğu ve yapı biyolojisi ölçüm teknikeri

Izmir’de Mimarlık lisans eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli firmalardaki konut, otel, site, üniversite, kütüphane gibi projelerin tasarımlarının ve uygulama projelerinin hazırlanmasında görev aldı. Mimari Restorasyon Yüksek lisansı sonrasında bu alanda çalışmalarına İzmir’de devam etti. Çoğunlukla Levanten köşklerinin rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerinde görev aldı. Yapı Biyolojisi ile YBE aracılığı ile tanıştıktan sonra Alman Yapı Biyoloji Enstitüsü’nün hazırladığı Yapı Biyolojisi eğitim programına katılıp sınavlarını geçerek Yapı Biyoloğu ünvanını almaya hak kazandı. Alman Yapı Biyolojisi enstitüsünün 1 senelik Yapı Biyolojisi Ölçüm Teknikeri eğitim programına katılıp, teorik ve pratik sınavlarını geçerek Yapı Biyolojisi Ölçüm Teknikeri ünvanını aldı. Su an Almanya Bavyera Mimarlar odasına kayıtlı bir mimar ve yapı biyolojisi ölçüm teknikeri olarak Münih yakınlarında bir Enerji danışmanlık firmasında tam zamanlı olarak yeni yapı ve restorasyon projelerinde görev almaktadır.

Yiğit Battal

İnş. Müh., yapı mühendisi (İki Şehir Mimarlık)

Yiğit Battal, İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden 2011 yılında mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi, Deprem Mühendisliği ve Afet Yönetimi Enstitüsü, Deprem Mühendisliği bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı.
Lisans eğitimi sonrasında İstanbul'da yapı malzemesi sektöründe Ar-Ge mühendisi ve teknik yönetici olarak çalıştı. Metro, köprü, otel, yüksek bina şantiyelerinde tecrübe edindi. Ardından Fonksiyon Mühendislik bünyesinde 5 yıl boyunca çelik, betonarme ve ahşap yapıların yapısal tasarımı üzerine çalıştı.
Şu an İzmir’de İki Şehir Mimarlık Hizmetleri çatısı altında ahşap, çelik, betonarme yapılar için mühendislik ve müteahhitlik hizmetleri veren Yiğit Battal, aldığı mühendislik nosyonunu doğal yapılar ekseninde geliştirmeye odaklanmıştır.

Hakan Baş

Dr. Mimar, yapı ve kent fiziği uzmanı

Hakan Baş, 2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Mimarlık alanında lisans derecesini aldı. Bir süre Emre Arolat Mimarlık'ta mimar olarak çalıştıktan sonra Yüksek lisans derecesini 2014 yılında İngiltere'de Oxford Brookes Üniversitesi’nde Sürdürülebilir Yapılar: Performans ve Tasarım programında tamamladı. Doktorasını Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalında “İzmir'de Rüzgâra Uyumlu Fiziksel Çevre Tasarımı İçin Bir Öneri” konusu üzerine yapmaktadır ve çalışmalarını halen Belçika’da Liege Üniversitesi LEMA (The Local Environment Management and Analysis) araştırma biriminde sürdürmektedir. 2016 yılında İzmir’de Ekoköy Seferihisar projesinin tasarım, planlama ve mühendislik çalışmalarını yürütmüştür. 2014 yılından beri İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde araştırma görevlisidir. Başlıca araştırma ilgi alanları: yapı fiziği, kent aerodinamiği, sürdürülebilir kent, ekoköy planlama, yaya rüzgâr konforu ve mimarlıkta hesaplamalı akışkanlar dinamiği(HAD) uygulamalarıdır.

ZİYA DORUK

Y. İç Mimar, aydınlatma, enerji verimliliği ve sürdürebilirlik uzmanı

Ziya Doruk, Gazi Üniversitesi'nde başladığı eğitimini 2001 yılında tamamlayarak inşaat sektöründe profesyonel bir kariyere adım attı. 2008 yılında Haliç Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra perakende sektöründe yöneticilik yapmaya başladı.

Sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye olan tutkusu, 2017 yılında Koç Üniversitesi Building Leaders, Leading Future programını başarıyla tamamladığında somutlaştı. 2020 yılında ise Haliç Üniversitesi'nde Aydınlatma yüksek lisansını tamamlayarak aydınlatma alanındaki uzmanlığını pekiştirdi.
Girişimci ruhu, 2021 yılında Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri Derneği'nin kuruluşunda yer alması ile yeni bir boyut kazandı. Bu derneğin kurucu üyelerinden biri olarak sürdürülebilir inşaat ve yapı malzemeleri konularında önemli çalışmalara öncülük etti.

Ziya Doruk, aydınlatma ve enerji verimliliği konularında yoğun bir akademik çalışma yürütmekte olup, uluslararası kongrelerde makaleleri ile katkı sağlamaktadır. 2020 yılında Tübitak bünyesinde başlatılan ve hala devam eden 'Perakende Mağazacılıkta İnsan Odaklı Aydınlatma ve Etkileri' konulu multidisipliner çalışmanın yürütücüsüdür. Bu çalışma, aydınlatma ve insan sağlığı ile konforu arasındaki ilişkiyi anlamaya yönelik önemli bir girişimdir.
Mimarlık, aydınlatma, enerji, sürdürülebilirlik ve doğal yapı malzemeleri alanlarında Ar-Ge çalışmalarını sürdüren Ziya Doruk, aynı zamanda Strade startup'ının kurucu ortaklarından biridir. Bu girişim, inovasyon ve sürdürülebilirlik konularında yeni çözümler sunmayı hedeflemektedir.
Ziya Doruk, iş dünyasında liderlik yapmanın yanı sıra, akademik alanda da önemli katkılar sunarak geleceğin aydınlatma ve sürdürülebilir yapı sektörünün şekillenmesine yardımcı olmaktadır.

ÖĞRENİM ÇIKTILARI

1

yapı-insan-çevre ilişkilerini bütünüyle kavrama, yapıyı tüm etkileri ile değerlendirebilme yetisi kazanma

2

Enerji ve kaynak verimli yapılar için bütünleşik tasarım anlayışı geliştirme

3

İç ortam iklimini olumsuz etkileyen tüm unsurları tanıma ve tespit etme yöntemlerini öğrenme

4

Doğal yapı malzemeleri çeşitliliği, özellikleri ve kullanım teknikleri hakkında bilgi sahibi olma

5

İklim ve rüzgara adapte yapılı çevre hakkında bilgi edinme

6

Sağlık odaklı iç mekan aydınlatması ve yerleşimi konusunda güncel araştırmalar ve uygulamaları öğrenme

7

Türkiye ve yurtdışında, doğal yapı malzemeleri ile tasarlanmış ve uygulanmış örnekler üzerinden elde edilmiş tecrübelerden faydalanma

Sağlıklı ve doğa dostu yapı anlayışını geliştirmek ve/veya bu anlayışı çalışmalarına entegre etmek isteyen herkes programa katılabilir, tüm meslek gruplarına açıktır.

KATILIM VE BELGELENDİRME

 • ‘Başvuru formu’nu dolduran ve katılım bedelini yatıran herkes programdan faydalanabilir.
 • Programı tamamlayan katılımcılara Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü tarafından ‘dijital katılım belgesi’ verilecektir.
 • Program asgari 10 kişinin kaydını tamamlaması ile açılacak ve azami 25 kişi alınacaktır.

KATILIM ÜCRETLERİ:

 • TAM: 4500.-tl + kdv = 5400.-tl
 • İNDİRİMLİ (%20)*: 3600.-tl + kdv = 4320.-TL

* %20 İndirimden sadece lisans ve yüksek lisans düzeyindeki öğrenciler faydalanabilir, kayıt formu ile birlikte öğrencilik durumlarını teyid eden belgeyi paylaşmaları gerekmektedir.