Skip to main content

Doğal Yapı Malzemeleri Sertifika Programı

Çağdaş Üretim ve Uygulama Yöntemleri

İKÜ & YBE işbirliği

Kayıtlar başladı!

PROGRAM ZAMANLAMASI VE AKIŞ

Doğal Yapı Malzemeleri Çağdaş Üretim ve Uygulama Yöntemleri Sertifika Programı, her biri kendi alanında uzman, farklı disiplinlerden tasarımcı ve/veya uygulamacı, araştırmacı, mucit eğitmenlerden  bilgi edinme imkanı sunuyor. İKÜ Mimarlık Bölümü ve YBE ortaklığı ile kurgulanan sertifika programı 14 kişilik eğitmen kadrosu ve konuk konuşmacıların katkısı ile gerçekleşecek. 60 saat sürecek olan program boyunca dersler haftasonları çevirim içi yapılacak.

Program akışına buradan ulaşabilirsiniz.

Neden Katılmalısınız

Bugün insanlık için en büyük yaşamsal tehditlerden biri iklim değişikliği iken ve yapı sektörü dünyada sera gazı salımının neredeyse %40’ndan sorumlu iken ‘yapısal üretim-uygulama’ biçimimizi dönüştürmeliyiz. Bunun için yapıları sadece hızlı erişim-uygulama ve maliyet üzerinden veya estetik katkıları özelinden değil sağlığımıza, çevresel ve sosyo-kültürel sürdürülebilirliğe etkileri ile ele almak zorundayız. Bu çerçevede tasarlanan bir yapının birincil belirleyicileri doğal yapı malzemeleridir. Onlar üretimden yapıma kullanımdan yıkıma enerji tasarrufu sağlar, karbon ayak izimizi düşürür ve atık sorununu bertaraf etmemizi sağlar. Ayrıca yapılarda sağlıklı iç mekan iklimi yaratmamızın da temel unsurlarıdır.

Kısaca, iklim değişikliğine adaptasyon, karbon nötr biyoekonomik* düzen ‘kullan-at, tüket’ davranışını bırakarak doğa ile uyumlu, yenilenebilir ve bütüncül çözümler geliştirmemizi tek yol olarak tarif ediyor. Doğal Yapı Malzemelerinin Çağdaş Üretim ve Uygulama Yöntemleri sertifika programı da bu çerçevede yapı sektörünün dönüşümüne katkı sağlayacak kapsam ve nitelikteki ilk eğitim içeriğini sunuyor.

Ana hedeflerimiz:

 • Sağlıklı, çevre dostu yapı malzemelerini ve onların çağdaş üretim ve uygulama yöntemlerini aktarmak.
 • Yapının insan ve çevre etkilerine bütüncül bakış açısı kazandırmak
 • İklim değişikliğine dirençli, döngüsel ekonomi içinde en az enerji ile atıksız üretimin reçetesini sunmak
 • Mimari tasarım süreçlerinde bütüncül değerlendirme yapabilme yetisi kazandırmak.
* Avrupa Birliği 2050 stratejisi ve Biyoekonomi Stratejileri ‘Herkes için Temiz bir Gezegen’ hedefliyor. Bu doğrultuda petrol bazlı, yenilenmeyen malzemeler yerini biyo malzemelere bırakıyor. Bu bağlamdaki organizasyonda; organik ve gıda atıkları, tarımsal kalıntılar, ormancılık üretimi ve endüstriyel süreçler sonucunda elde edilen değerli ve güvenli bioyolojik temelli ürünler döngüsel ekonomi için girdi olarak tarif ediliyor.

ÖĞRENİM ÇIKTILARI

1

Doğal yapılar ve malzeme seçiminde yaşam döngüsü, sağlık ve çevre etkilerine dair bilgi edinme

2

Döngüsel ekonomiyi dikkate alan bütüncül bakış açısı kazanma,

3

Yeşil bina ve yapı malzemesi değerlendirme ve sertifikasyon sistemleri hakkında bilgi sahibi olma,

4

Binalarda enerji verimliliği odaklı mevzuat ve politik gelişmelerden haberdar olma

5

Dünyada ve Türkiye'deki ekolojik yerleşkeler hakkında bilgi edinme

6

Pasif ev tasarımının başlıca unsurlarını öğrenme

7

Doğal yapı hammadde ve malzeme çeşitliliği hakkında bilgi edinme

8

Sürdürülebilirlik ve ekoloji çerçevesinde doğal yapı malzemelerini değerlendirme kapasitesine sahip olma

9

Ahşap, bambu, toprak, saman, kenevir, taş, diğer mineral ve lifli malzemelerin çağdaş üretimi ile biyolojik malzeme üretim prosesleri üzerine bilgi edinme

10

Ayrıca bu malzemelerin uygulama yöntemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi edinme

11

Türkiye ve yurtdışında, doğal yapı malzemeleri ile tasarlanmış ve uygulanmış örnekler üzerinden elde edilmiş tecrübelerden faydalanma

Eğitmenler hem teorik hem de pratik bilgi birikimlerini aktararak; Türkiye ve yurtdışındaki uygulamalar üzerinde düşünme ve paylaşım imkânı sunacak.

Ahmet Acar

Enerji Analisti / Shura

Ahmet Acar Shura Enerji Dönüşüm Merkezi’nde Enerji Analisti olarak çalışmaktadır. 2017-2019 yılları arasında proje yöneticisi ve danışman olarak enerji verimliliği, sürdürülebilir şehirler, ekolojik yapılar, yenilenebilir enerji ve binalarda dijitalizasyon konularında çeşitli projelerde ve ortaklıklarda bulundu. Londra ve Ankara bazlı Ekodenge firmasında H2020 Bulut Bazlı Bina Verimlilik Yazılımı projesi ve İklim Değişikliği konusunda iş geliştirici olarak çalıştı. Avrupa’da yerel hükümetler ve sektör paydaşlarıyla LCA odaklı sürdürülebilir malzeme çalışmalarında bulundu. 2015-2017 yılları arasında AB fonuyla yürütülen Build Upon – Binalarda Enerji Verimli Dönüşüm projesini kamu, özel sektör, akademi, finans, STK kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde Çedbik bünyesinde yönetti. 2015 öncesinde çeşitli firmalarda sürdürülebilir bina danışmanlığı yaptı. Aynı zamanda farklı sektörlerde İngiltere bazlı araştırmaları Türkiye’ye uyarlayarak yönetti. Ahmet Acar, Galatasaray Lisesi’nin ardından ODTÜ İnşaat Mühendisliği’ni ve University of Reading’de Proje Yönetimi yüksek lisansını tamamlamıştır.

And Akman

Yapı biyoloğu, Dr. iç mimar, kurucu ortak ve direktör / YBE, öğretim görevlisi / İEÜ

And Akman, 1990 yılından beri yapı biyolojisi ve ekolojisi üzerine uluslararası akademik ve mimari çalışmalarını sürdürüyor. Mimar Sinan Üniversitesinde 1981 yılında başladığı mesleki eğitimini, New York Üniversitesi (New York University), ardından da Alman Yapı Biyolojisi Enstitüsü-IBN’de (Institut für Baubiologie + Ökologie) sürdürdü. Almanya’da bulunan Lichtblick Mimarlık Bürosunda 17 yıl süresince uluslararası ekolojik mimari proje ve yapı uygulamaları gerçekleştirdi. 2007 yılında Türkiye’ye döndü ve çalışmalarına Türkiye’de devam etme kararı aldı. 2014 bahar yarıyılından itibaren Konya Selçuk Üniversitesine davet edildi ve “Çağdaş Kerpiç Yapı Proje Stüdyosu Yürütücüsü” olarak bu alanda eğitim vermeye başladı. Bu görevini 2,5 yıl sürdürdükten sonra MEF Üniversitesi’nde Yapı Biyolojisi seçmeli dersini 1 yıl süresince veren Akman, 2017 itibariyle İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde sürdürülebilir mimari üzerine stüdyo hocalığına ediyor. 2012-2014 yıllarında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (United Nations Development Programme) Binalarda Enerji Verimliliğinin Arttırılması Projesi’ne danışmanlık yapan Akman; kurucu ortağı olduğu “eds+architecture”da 2008-2019 arasında uluslararası mimari proje ve uygulama çalışmalarına devam etti. Yapı biyolojisi alanında dünyadaki ilk doktora tezini 1992 yılında tamamlayan Akman 2. doktor tezine devam etmektedir. Bugüne kadar 700'ün üzerinde biyoklimatik yapı analizi gerçekleştiren Akman, bilgi ve tecrübe birikimini yayınladığı makaleler ve bu alanda konuşmacı olarak davet edildiği üniversitelerde ve katıldığı konferanslarda paylaşmaya devam ediyor. IBN ile olan uzun süreli ilişkileri doğrultusunda, 2015 yılında Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü-YBE’nin kurucuları arasında yer alarak, YBE’nin direktörlüğünü aktif olarak devam ettirmektedir.

Dilara Gür

Y. Mimar araştırma görevlisi / İKÜ Mimarlık

Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde; yüksek lisansını ise 2019 yılında İTÜ Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi programında tamamlamıştır. Lisansüstü eğitimi sırasında yer aldığı çeşitli restorasyon projelerinin devamında, tarihi yapıların onarımında kullanılan malzemeler alanında ulusal ve uluslararası çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda kurucusu olduğu Betonark Design Studio bünyesinde tasarlamakta ve üretmektedir. Devam etmekte olduğu İTÜ Yapı Bilimleri doktora programının yanı sıra 2017 yılından beri Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi olarak görev almakta ve çeşitli atölye çalışmaları yürütmektedir.

Ekin Güven

Mimar, EG Mimarlık ortağı

E-G Mimarlık Hizmetlerinde, kuruluşundan bu yana çeşitli konumlarda çalışmıştır. Bosna-Hersek’teki öğrenimi süresince PTSD Hastalığının tedavisi üzerine çeşitli mimari çözümler üzerine çalışmış halen de Urla/İzmir’de sürdürülebilir doğal yapı malzemeleri ve bunların modern tasarımda kullanım alanları üzerine E-G Mimarlık Akademi'de çalışmalar yürütmektedir. Türkiye ve Estonya sınırları içerisinde, Restorasyon, Kentsel Dönüşüm, Sürdürülebilir Kırsal Yapılaşma ve Enerji Verimli Konut projeleri üzerinde çalışmalarına devam etmektedir.

Esra Bostancıoğlu

Prof. Dr. tam zamanlı öğretim üyesi / İKÜ Mimarlık

Prof.Dr. Esra Bostancıoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nde tamamladığı lisans öğretiminin sonrasında, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Bina Yapım Yönetimi programında yüksek lisans öğretimine başlamıştır. “İnşaat Maliyet İndeksleri ve Bilgisayar Destekli Betonarme Konut İnşaatı Maliyet İndeksi Oluşturulması İçin Bir Yaklaşım Önerisi" isimli tez çalışması ile yüksek lisans öğretimini tamamlamasının ardından, aynı yıl İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı, Yapı Bilgisi programında doktora öğretimine başlamıştır. “Konut Binalarının Ön Tasarımı Evresinde Maliyeti Etkileyen Faktörler ve Faktörlere Dayalı Bir Maliyet Tahmin Modeli” isimli tez çalışması ile doktora öğrenimini tamamlamıştır.
2000 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde tam zamanlı öğretim görevlisi olarak başladığı görevini, halen Profesör olarak sürdürmektedir. Lisans ve yüksek lisans düzeyinde çeşitli dersler vermekte olan Bostancıoğlu’nun yürüttüğü ve yürütmekte olduğu pek çok yüksek lisans tezi bulunmaktadır. Bina Maliyeti, Bina Maliyet İndeksleri, Bina Maliyeti Tahmin Yöntemleri, Yaşam Dönemi Maliyeti, Yapı Projeleri Yönetimi, Yapım Sistemleri, Sürdürülebilirlik konularında çalışmaktadır. Çok sayıda ulusal ve uluslararası makale ve bildiriye sahip Bostancıoğlu’nun biri uluslararası olmak üzere 4 adet de kitabı bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda hakemlik yapmıştır.

Gamze Özkaptan Alptekin

Dr. öğretim üyesi / İKÜ Mimarlık

Gamze Özkaptan Alptekin, 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, 1996 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Fen bilimleri Enstitüsü Bina Bilgisi Yüksek Lisans Programı ve 2006 yılında Yapı Bilimleri Doktora programından mezun oldu. 1993-1994 yıllarında Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi, 1997-1999 yılları arasında Garanti Koza İnşaat, V.K.V. Amerikan Hastanesi Şantiyesi’nde Proje Yönetim Grubu’nda mimar ve Uygulama grubunda ince işler uygulama sorumluluklarını üstlendi. 1999-2003 yılları arasında Beykent Üniversitesi Mimarlık Fakültesi’nde, Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümlerinde araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi olarak çalıştı.
2003 yılında T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2006 yılından beri İKÜ Mimarlık Bölümünde Dr. Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. 2011-2017 yılları arasında İKÜ Mimarlık Fakültesi’nde dekan yardımcılığı görevini yürütmüş, Üniversite, Fakülte ve Bölüm düzeyinde çeşitli kalite komisyonlarında görev almıştır. İKÜ Mimarlık Bölümünde görev yaptığı süre boyunca, Mimarlık Bölümünde Yapı Bilgisi I-II-III derslerini, Tasarım Yönetimi ve Yapı Üretim Sürecinde Kalite seçmeli derslerini yürütmüş, Mimari Tasarım derslerinde görev almıştır. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümünde 2003-2007 yılları arasında Yapı Malzemesi dersini yürütmüştür. Proje ve yapım yönetimi teknolojisi, çatılar ve yapıda doğal taş kullanımı konularında yayınları bulunmaktadır.

Hakan Baş

Y. Mimar, araştırma görevlisi / Katip Çelebi Üniversitesi Mimarlık

Hakan Baş, 2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Mimarlık alanında lisans derecesini aldı. Bir süre Emre Arolat Mimarlık'ta mimar olarak çalıştıktan sonra Yüksek lisans derecesini 2014 yılında İngiltere'de Oxford Brookes Üniversitesi’nde Sürdürülebilir Yapılar: Performans ve Tasarım programında tamamladı. Doktorasını Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalında “İzmir'de Rüzgâra Uyumlu Fiziksel Çevre Tasarımı İçin Bir Öneri” konusu üzerine yapmaktadır ve çalışmalarını halen Belçika’da Liege Üniversitesi LEMA (The Local Environment Management and Analysis) araştırma biriminde sürdürmektedir. 2016 yılında İzmir’de Ekoköy Seferihisar projesinin tasarım, planlama ve mühendislik çalışmalarını yürütmüştür. 2014 yılından beri İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nde araştırma görevlisidir. Başlıca araştırma ilgi alanları: yapı fiziği, kent aerodinamiği, sürdürülebilir kent, ekoköy planlama, yaya rüzgâr konforu ve mimarlıkta hesaplamalı akışkanlar dinamiği(HAD) uygulamalarıdır.

Hasan Yaşar

Makine mühendisi, enerji etkin yapı uzmanı, inşaat proje yöneticisi

15 senedir yapı sektöründe faaliyet gösteren Hasan Yaşar; iş hayatı boyunca ulusal ve uluslar arası birçok projede görev almış, dünyanın en büyük üst yapı müteahhitleri ile birlikte çalışmış tecrübeli bir Proje Yöneticisi ve Makine Mühendisidir. Son 5 yıldır yüksek performanslı yapılara odağını çevirmiş, ön üretimli yapı teknolojileriyle mobilite ve pasif evler enerji üzerine çalışmaktadır. Uluslararası Pasif Ev Enstitüsü’ne bağlı dernekte 2 yıl Genel Sekreterlik görevi de yapmış olan Hasan Yaşar, Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri Derneği’nin de kurucuları arasındadır.

İlke Tekin

Dr. Öğretim üyesi / Muğla Sıtkı Kocaman Üniversitesi Mimarlık

İlke Tekin, Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Lisans Eğitimi’ni (1997-2002), İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı’nda Prof. Dr. Ferhan Yürekli yürütücülüğünde yüksek lisans tezini (2002-2005), aynı üniversitede Mimari Tasarım Doktora Programı’nda Prof. Dr. İpek Akpınar ve Prof. Dr. Bülent Tanju danışmanlığında doktora tez çalışmasını (2006-2013) tamamlamıştır. Şubat 2021’den itibaren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev almaya başlayan İlke Tekin’in akademik öğretim deneyimleri 2005-2006 akademik yılında Anadolu Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Misafir Öğretim Görevlisi olarak başlamış, 2006-2014 yıllarında İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak ardından aynı üniversitede 2014-2020 yıllarında Yardımcı Doçent Doktor (Doktor Öğretim Üyesi) olarak devam etmiştir.

“Modernleşme ve yapı teknolojisi tarihi, yapı teknolojisinde yenilikler, mimarlıkta temsil ve kültürel oluşumlar, yapılı çevre tarihi ve kentsel dönüşüm, mimarlık eğitimi” araştırma alanlarında çeşitli yayınları, seminerleri, atölyeleri ve projeleri bulunan İlke Tekin, “Türkiye’de İkinci Dünya Savaşı Sonrası Betonarmenin İnşası” başlıklı doktora tezi sonrası “Modernleşme ve Yapı Teknolojisi Tarihi” ve “Kentsel Mekan Okumaları” adı altında Lisans seçmeli dersleri, “Kentsel Mekan ve Görsel Kültür” adı altında Yüksek Lisans seçmeli dersleri vermektedir. Bununla birlikte özellikle birinci sınıf mimarlık eğitimine yönelik Mimari Tasarım Stüdyolarında yürütücülük ve koordinatörlük yapmaktadır.

Güncel çalışmaları arasında yapı teknolojisi alanında yenilikler ve doğal yapı malzemeleri üzerine çeşitli projeler yer almaktadır. İlke Tekin’in akademik araştırmalarla da ilişkili olan logo, kitap kapağı, mimari kitapçık editörlüğü, web sitesi tasarımı, illüstrasyon gibi çok sayıda grafik tasarımı bulunmaktadır.

Melih Aşanlı

Ekolojik tasarımcı, kurucu ortak / Harmonia Tasarım

İstanbul’da doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni bitirdi. Sahne sanatları ve tasarımı çalışmaları, akademi eğitimi sırasında, eski eserler ve heykel konularını da içermeye başladı. Tasarım, malzeme ve sanat konularına eğilerek neredeyse tüm çalışmalarını bu çerçevede toparladı. Öğrencilik döneminden itibaren geleneksel teknikler ile dekorasyon çalışmaları yaptı. Yalı, cami ve kilise gibi eski eserlerin restorasyonlarında çalıştı. Çeşitli firma ve kişiler için heykel, mobilya, aksesuar gibi ürünler tasarladı ve üretti. Ülkenin dört bir yanındaki yerel mimari tekniklerini araştırıp, fotoğraf arşivi yaparken yıllar geçti. Halen bu arşivciliği devam etmektedir.
Yıllardır bahsettiği ekolojik mimari ve doğal yaşam konularının son dönemde popüler olması ile herkesin doğada kendi başına ev yapmaya başlaması, yapılan uygulama hataları, teknik bilgi yetersizliği, kaynak kitap problemi gibi sorunlar ve yakın çevresindeki baskılar yüzünden bir blog yazma niyetiyle bu kitabın ilk notlarını tutmaya başladı. Geçtiğimiz üç yıl boyunca okul notlarından şantiye sohbetlerine, danışmanlıklarından işçiliklerine gerekli gördüğü her bilgiyi topladı. Blog fikri zaman içinde kitaba dönüştü ve Türkiye’deki kapsamlı ilk yerel çalışmayı tamamlamış oldu. Ailesi ile birlikte kendi kırsalında yeni deneyimler peşinde yaşamaya devam ediyor.

Matthieu Pedergnana

Toprak ve saman yapım teknikleri uzmanı, mimar, öğretim ve araştırma görevlisi

Matthieu Pedergnana, ekolojik yapım ve doğal malzemeler konusunda uzmanlaşmış bir mimardır. Fransa’da ENSA Lyon Üniversitesi’nin sürdürülebilir mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra ve Türkiye’de ODTÜ’de toprak sıva üzerine Doktora’ya başlamadan önce, marangozluk, saman-balya duvarlar, toprak bazlı teknikler gibi çeşitli doğal yapı teknikleri üzerine teknik bilgi ve beceri kazanarak öğrenimini mükemmelleştirebilmek için Avrupa’da çeşitli ülkelere seyahat etmeye karar vermiştir. Türkiye’ye yerleştikten sonra bu bilgi ve tecrübeyi kullanarak çeşitli atölye çalışmalarında doğal yapı malzemeleri konusunda öğretmenlik yaptı ve ülkede çeşitli yerlerde bir çok doğal yapı tasarımı yaptı. Eğitim çalışmalarının yanında, çeşitli faaliyetlere katılarak ve arkadaşlarının projeleri üzerinde muhtemel yeni teknikleri deneyimleyerek ekolojik inşaat üzerine elde ettiği en yeni bilgileri öğrenmeye ve yaymaya devam etmektedir.
sürdürülebilir-mimarlık

Mustafa Teksoy

Mimar

Yönünü sürdürülebilir yapım tekniklerine ve mimaride doğal malzemelerin kullanımına çeviren bir mimarım. Doğal yapı tekniklerinin bazılarını Çin ve Türkiye’de hayata geçen projelerimde kullanma şansım oldu. Tasarımlarımda genellikle doğadan ilham alan ve ona atıfta bulunan bir taraf bulunur. Tasarıma başlamadan önceki kavramsal araştırmaya çok önem veriyorum. Bu aşamada oluşan yaratıcı derinlikten tasarım sürecinin her aşamasında besleniyorum. Mekân kavramını hafızası olan canlı bir varlık gibi ele alıyorum. Bu nedenle benim için, bir mekânın nasıl tasarlandığı ve inşa edildiği, yaşam döngüsünün geri kalanı için önemli. Geleneksel el sanatlarına değer veriyor, geleneksel yöntemleri yeniden yorumlayarak tasarımlarıma entegre etmeye çalışıyorum. Seri üretime karşı zanaatkâr üretimleri tercih etmeye çalışıyorum. Bunlarla beraber mimaride performansa dayalı tasarım yaklaşımını benimsiyorum. Binalarda konfor ve enerji verimliliğine odaklanan, mimaride hesaplamalı tasarım geçmişine sahibim. “Tepkisel Kinetik Gölgeleme Araçlarını Erken Tasarım Aşamalarda Performans Değerlendirilmesi İçin Özgün Bir Yaklaşım” isimli tez ile yüksek lisans derecesine sahibim. Mimarlık eğitiminden önce kamu yönetimi eğitimi aldım, ancak mezun olduktan sonra bu yolu izlemeyip yaratıcı üretime doğru yöneldim. Mimari ve tasarımın yanı sıra fotoğraf, suluboya resim ve board sporları tutkunuyum.

Ömer Saatcıoğlu

Dr. öğretim üyesi / İKÜ Mimarlık

N.Ömer Saatcıoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nde Dr.Öğr.Görevlisi olarak çalışmaktadır.
Saatcıoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi (EMÜ) Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yapı Bilgisi Programı'ndan “Ekolojik Yapı Sistemleri – Saman Balyası Yapım Sistemleri (2001)” ile Yüksek Lisans Derecesini aldı. Doktora derecesini de aynı üniversitenin (İTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimari Tasarım Programı'ndan "Mimarlıkta Basitlik ve Karmaşıklık (2012)" adlı tezle almaya hak kazandı.
Saatcıoğlu, İstanbul Cumhuriyet Köyde, Türkiye'nin ilk yığma saman-balya binasının tasarım ve inşa süreçlerinde aktif rol almıştır. Saatcıoğlu'nun saman balya yapımı ile ilgili çeşitli bildirileri, uluslararası sunumları ve konu ile ilgili biri uluslararası tescillenmiş üç adet patent başvurusu bulunmaktadır.
Saatcıoğlu, Tubitak 2219 Doktora Sonrası araştırma bursu ile İngiltere Bath Üniversitesi Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde, Yenilikçi Yapı Malzemeleri Merkezi'nde (BRE CICM) Ziyaretçi Araştırmacı olarak çalışmış (2018) ve uluslararası tescillenmiş yeni duvar sistemini test etmiştir.
Başlıca araştırma ve ilgi alanları arasında saman balya tasarımı, yeşil bina sistemleri ve teknolojileri, sürdürülebilirlik, ekolojik inşaat sistemleri, ekolojik yapı malzemeleri ve mimaride "basitlik ve karmaşıklık" yer almaktadır.

Özge Tektaş

Yüksek Mimar

Mimarlık lisans eğitimimi 2011-2015 seneleri arasında Politecnico di Milano Üniversitesinde, İtalya’da tamamladım. Bu süreçte Studio Libeskind adlı mimarlık ofisinde 5 aylık staj deneyimi edindim. Üniversitede yapmış olduğum tasarım projelerinden biri 2014 yılında Milano Tasarım Haftası’nda ve Venedik Bienali’nde sergilendi. Proje, insanların farklı çerçevelerdeki davranışlarını incelemek için yarattığım kurgusal bir mekan üzerineydi. Yüksek lisans eğitimimi 2018 yılında Barselona’da Institute for Advanced Architecture of Catalonia’da gelişmiş mimarlık teknolojileri üzerine tamamladım ve bu esnada bitirme projeme de konu olmuş olan biyomalzemelerle tanışma fırsatım oldu. 2018 senesinde “BioMON” isimli projem Barselona Expo Fuarı’nda sergilendi ve bir sene sonra proje hakkında ekip arkadaşlarım ile yazdığımız bilimsel makale Responsive Cities Symposium bünyesinde yayımlandı. Bu proje, elektro sulak alan sistemiyle enerji üreten mimari bir müdahale idi. Kullandığımız bitkiler ve tasarladığımız sistem bir araya geldiğinde bitkinin toprağında yetişen mikroorganizmalar enerji üreterek kendisine bağlanan ampül vasıtasıyla mekanları aydınlatmaktaydı. Yine 2018 senesinde MEF Üniversitesi mimarlık öğrencileriyle “Atık Mutfağı” adlı bir atölye çalışması gerçekleştirdim. Yürütücüsü olduğum bu atölye kapsamında öğrencilerle çeşitli deneyler yaparak biyoplastikleri tanıdık ve biyoplastik malzemelerle küçük objeler yapmayı deneyimledik. Yüksek lisans öncesinde İstanbul’da Mor Mimarlık adlı ofiste, yüksek lisans sonrası ise Aytaç Mimarlık adlı ofiste mimar olarak çalıştım. 2019 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Tarım Konferansı’nda, tarım atıklarından yaptığım malzemeleri sergi alanında ziyaretçilere tanıtmak amacıyla bir çalışma sergiledim. 2020 yılında Tuşpa Mimarlık ve Urban Atölye bünyesinde mimar olarak Piyalepaşa İstanbul Projesi için Biyofilik Peyzaj Alanı tasarımı projesinin uygulama çizimleri, satın almaları ve şantiye süreçlerini yönettim. 2021 Ocak ayı itibariyle Memorial Genel Merkezi'nde sağlık yapıları özelinde mimar olarak çalışıyorum. Ayrıca kurucusu olduğum StudioBio olarak, atık malzemeleri biyopolimerler ile birleştirerek oluşturacağımız akustik iç mekan panellerinin ar-ge sürecini yürütmek için başvurduğumuz Tübitak 1512 Sermaye Desteği Programının son aşamasındayız, ilerleyen aylarda kendi markamızı oluşturarak malzeme deneylerine başlamayı hedefliyoruz.

Sevgi Pınar Turan

Araştırma görevlisi / İKÜ Mimarlık, doktora öğrencisi / Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Anabilim Dalı

Sevgi Pınar Turan, lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde 2011-2016 yılları arasında tamamlamıştır. 2015-2019 yılları arasında çeşitli teknoloji kampüsü, ofis ve toplu konut projelerinde saha mimarı ve ince işler şefi olarak profesyonel hayatına başlamıştır. 2019 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı Anabilim Dalı’nda bütünleşik doktora eğitimine başlamıştır. 2019 yılı temmuz ayından itibaren İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak akademik görevine başlamış ve hala devam etmektedir. “Akıllı Malzemeler ve Akıllı Malzemelerin Yangın Dayanımlarının İncelenmesi” konulu tez için çalışmalarına devam etmekte, bu sırada diğer akademik çalışmalarını yürütmektedir.

DERS İÇERİKLERİ

YAPIBİYOLOJİSİ VE EKOLOJİSİ YAKLAŞIMI, İLKELERİ VE UYGULAMA ALANLARI

Bugün artık ömrünüzün %90’ını kapalı yapay çevrelerde, yani yapı içlerinde geçirdiğimizden dolayı, iç mekanlar, beslenmenin yanında sağlığımızı belirleyen en önemli etkileyici unsurdur. Nüfus yoğunluğundan hava kirliliğine, yapı kimyasallarından toksik bileşiklere, radyasyonlardan alerjenlere kadar, tüm bu etkenler ruhsal ve bedensel sağlığımızı artık domine etmektedir. İnsan eliyle inşaa edilen mekanları, evimizi, işyerimizi, bizi saran üçüncü bir deri, bize en yakın yaşamsal çevre olarak tanımlayabiliriz. Bu yapay çevrenin performansının ise doğala doğru evrilmesi hedeflenmektedir.

Ders süresince hedeflenen:

 • Yapı-insan-çevre ilişkilerine bütüncül yaklaşan Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi çalışma alanı kapsamının, 25 temel ilke üzerinden örneklerle anlatımı.
 • Yaklaşımın gelişim tarihi, güncel çalışmalar ve işbirliği ağı.
 • Biyoklimatik yapı analizi: Mevcut yapıların bu yaklaşımla durum tespiti ve tadilat önerileri.
 • Bu yaklaşımla yapı tasarım sürecine dahil edilmesi gereken unsurların ele alınması

 

Eğitmen: And Akman

 

Kaynakça:

And Akman, Doktora tezi: Yapı biyolojisi ve biyoklimatik-diyagnostik bir araştırma, 1999. Mimar Sinan Üniversitesi Mimarklık Fakültesi Yapı Fiziği Bölümü.

And Akman, Yapı biyolojisi, sürdürülebilirlik ve kırsalda çağdaş tasarım. Mimarist 67. sayı, 2020.http://www.mimarist.org/mimar-ist-sayi-67-kis-2020/

And Akman, Şehirde mevcut olmak, gelişmiş kırsal yaşamak, Ters Köşe Ekoloji Yazı Dizi ve Kitabı, Puna Yayıncılık, 2021. https://xxi.com.tr/i/sehirde-mevcut-olmak-gelismis-kirsalda-yasamak

Yapı biyolojisi ve ekolojisi temelleri ve ilkeleri, Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü, 2021. https://www.yapibiyolojisi.org/yapi-biyolojisi-ekolojisi/

DOĞAL YAPI MALZEMELERİNİN TANIMLARI, ETKİLERİ, ÜRETİM YÖNTEMLERİ

Güney Almanya’da çevre bilincinin gelişmiş olduğu bölgelerde uzun süreli ekolojik mimarlık ve uygulama deneyimi kazanan And Akman, Avrupa’da doğal yapı malzeme üretiminin zamanla nasıl çeşitlendiğini ve geliştiğini anlatıyor olacak. Ayrıca toprak, saman, saz kamışı, kenevir, yün, mantar vb doğal yapı malzemelerinin yapısal performanslarını tanıtacağı giriş niteliğinde bir sunum yapacak.

Eğitmen: And Akman

ULUSLARARASI DEĞERLENDİRME ÇERÇEVELERİ VE SERTİFİKASYON SİSTEMLERİ

Sürdürülebilirlik ve yeşil bina kavramından bahsedildikten sonra; yeşil binalar için uluslararası değerlendirme çerçeveleri ile sertifika sistemleri, sertifika değerlendirme kriterleri ve sertifika düzeyleri hakkında bilgi verilerek karşılaştırılacaktır. Sertifika almış yapı örnekleri tanıtılarak, sertifika değerlendirme kriterleri bağlamında değerlendirilecektir.

 • BREEAM,
 • LEED,
 • Green Star,
 • CASBEE,
 • SBTool

Eğitmen: Esra Bostancıoğlu

DÜNYA'DA VE TÜRKİYE'DE EKOLOJİK YERLEŞKELER

Ekoköyler dünyanın birçok yerinde gündemde ve hala popüler bir proje. Bu bağlamda insanlar ekoköylerde hangi unsurları bulmanın arayışında? Ekoköylerdeki yaşam biçimi nasıl bir mimarlık gerektirmekte? Sürekli değişen topografik bir örüntü içindeki inşa faaliyetlerinde doğaya nasıl uyum sağlanır? Ve yapılaşma faaliyetlerinde yerin enerjisi nasıl kullanılır? Ekoköy Seferihisar, araştırma odaklı mimari tasarım sürecinin, sürdürülebilir bir yerleşkenin inşasında katılımcı bir anlayışla gerçekleştirilmeye çalışıldığı bir projedir. Bu projede toplumun dar gelirli bir kesimi için ekolojik yapı üretimi sağlanırken, aynı zamanda ekolojik mimarlık esaslı yeni akademik bilgilerin üretilmesine yönelik çalışmalarda da bulunulmuştur.

 

Eğitmen: Hakan Baş

 

Kaynakça:

Baş, H., & Tokuç, A. (2020). Heating and Ventilation Performance of a Solar Chimney Designed in a Low-Cost Ecological Home. In Environmentally-Benign Energy Solutions (pp. 211-227). Springer, Cham.

Garden, M. (2006). The eco-village movement: Divorced from reality. Inclusive Democracy, Vol. 2, No. 3

Güleryüz, M. (2013). Bir Ütopya Hareketi Olarak Eko-köyler: Türkiye`deki Örnekler Üzerine Bir İnceleme. İstanbul Kültür Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

Irrgang, B. (2005). A Study of the Efficiency and Potential of the Ecovillage as an Alternative Urban Model, University of Stellenbosch. Yuksek lisans tezi.

Jackson, R. (2004). The eco-village movement. Permaculture Magazine No. 40, Summer 2004.

Svensson, K. ve Jackson, H. (2002). Ecovillage Living: Restoring the Earth and Her People. Devon: Green Books.

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Ders süresince işlenecek konular:

 • Türkiye’de enerji dönüşümünün arka planı
 • Enerji verimliliği politikaları, finansmanı ve mevzuat
 • Yenilenebilir enerji ve dağıtık üretim
 • Binalarda enerji verimliliği
 • Binalarda ve enerji sektöründe dijital dönüşüm
 • Yaşam döngüsü analizi

 

Eğitmen: Ahmet Acar

 

kaynakça:

https://www.tskb.com.tr/i/assets/document/pdf/enerji-sektor-gorunumu-2020.pdf

Binalarda Çatı Üstü Güneş Enerjisi Potansiyeli – Türkiye’de Çatı Üstü Güneş Enerjisi Sistemlerinin Hayata Geçmesi için Finansman Modelleri ve Politikalar

“Türkiye Elektrik Sistemi için En Ekonomik Katkı: Enerji Verimliliği ve Yeni İş Modelleri”

PASİV EV TASARIM YÖNTEMLERİ

1991’de Almanya’da geliştirilen bir yapı standardı olan “Pasif Ev”, dünya genelinde 60 binden fazla örneğiyle bugün uluslararası enerji etkin tasarım standartlarının en önde gelenleri arasında yer almaktadır. Yüksek yalıtım değerinin hedeflendiği bir yapı kabuğu tasarımı pasif ev anlayışının merkezini oluşturmaktadır. Hava sızdırmazlığıyla birleşen bu tasarım yaklaşımı yapılardaki ısı kaçaklarının da önüne geçmekte ve en büyük enerji tüketim kalemini sıfıra yaklaştırmaktadır. Duvarlar, çatı ve zeminden oluşan bu kabuk, yapı içindeki ısıyı hapsetmekte ve soğutma ya da ısıtma değerlerine göre tasarlanmış mekanik havalandırma sistemleriyle enerjiyi etkin şekilde kullanmaktadır. Temiz enerji kaynaklarını kullanan teknolojilerle donatılmış bir pasif ev, yapı içindeki tüm sistemlerin duyduğu düşük enerjiyi de bu sayede daha verimli tüketmektedir.

Eğitimde aşağıda belirttiğimiz pasif ev tasarım ölçütlerini ve bunların örnek uygulamalarını ele alıyor olacağız.

 1. Mimari Tasarım & Konumlandırma
 2. Kabuk Tasarımı
  • Yalıtım
  • Hava Sızdırmazlığı
  • Isı Köprüleri
 3. Havalandırma Tasarımı
 4. Gün Işığı ve Aydınlatma Tasarımı

Eğitmen: Hasan Yaşar

 

Kaynakça: 

Koçlar,  Oral,  G.,  Manioğlu,  G.,  2010.  Bina  cephelerinde  enerji  etkinliği  ve  ısı yalıtımı, 5. Ulusal Çatı  & Cephe  Sempozyumu,  İzmir.

Özbalta,  N.,  Göksal,  T.,   2001.  Enerji  Korunumunda  ‘Düşük  Enerjili  Bina’ Tasarımları,  TMMOB  Makine  Mühendisleri  Odası  II.  Çevre  ve  Enerji Kongresi Bildiriler  Kitabı,  İstanbul.

Feist,  W.,  2009.  Certification  as  Quality  Approved  Passive  House,  Criteria  for Residential-Use  Passive  Houses.

Kalpak  Ö.,  2006.  Isı  köprüleri  için  önerilen  ısı  kaybı  hesap  metotlarının Ülkemiz iklim şartları yapı konstrüksiyonları açısından değerlendirilmesi,  Doktora  Tezi,  Trakya  Üniversitesi  –  Fen  Bilimleri Enstitüsü.

Cirit,  A.,  2011.  Sürdürülebilir  Çevre  İçin  Binaların  Enerji  Etkin  Pasif  Sistemler Olarak  Tasarlanması,  Yüksek  Lisans  Tezi,  İTÜ  Mimarlık  Fakültesi, İstanbul.

DOĞAL MALZEMELERİN SINIFLANDIRILMASI VE TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Her geçen gün yeni yapı malzemeleri ile karşılaştığımız günümüzde, malzemenin türünden bağımsız olarak genel prensiplerin benimsenmesi malzemeyi tanımanın ilk adımıdır. 3 Saatlik ders çerçevesinde seramik, metal, ahşap ve polimer olmak üzere temel yapı malzemeleri sınıflandırılarak; malzemelerin fiziksel, kimyasal, mekanik, akustik vb teknik özellikleri karşılaştırmalı olarak irdelenerek katılımcılara teknik öngörü kazandırılması planlanmaktadır.

Eğitmen: Dilara Gür

AKILLI MALZEMELER ÇERÇEVESİNDE DOĞAL YAPI MALZEMELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Eğitimin bu seansında amaçlanan; akıllı malzemelerin tanıtımı ve mimaride kullanımının sunulması, doğal malzemelerin akıllı malzemeler kullanılarak performanslarında bir gelişme sunulup sunulamayacağının tartışılması ve aktarılmasıdır. Doğal olmayan malzemeler gibi görünseler de akıllı malzemeler doğal malzemeler ile kullanılarak malzeme performansını güçlendirebilmektedirler. Aynı zamanda akıllı malzemelerden olan algler tamamen doğal bir şekilde yapı performansını artırıcı etki gösterebilmektedir. Bu gibi konulara değinilerek doğal malzemeler ve akıllı malzemeler arasında bir ilişki ve bu malzemelerin birlikte çalışma biçimleri sunulacak, sürdürülebilirlik bağlamında akıllı malzemelerin çevreye duyarlı tavırları ile avantajlarından bahsedilecektir. Doğal malzemeler; akıllı malzemeler perspektifi ile ele alınacak ve farklı bir yaklaşım ile değerlendirilecektir.

Eğitmen: Sevgi Pınar Turan

AHŞAP MALZEME ÖZELLİKLERİ, YAPI TEKNİKLERİ, UYGULAMALARI VE ÇEVRE ETKİLERİ

Ahşap bildiğimiz yapı tarihinde vazgeçemediğimiz bir yapı malzemesi olarak karşımıza çıkmaktadır. 6 saatlik eğitim kapsamında ahşabın yapı malzemesi olarak insan yaşamına girdiği zamandan günümüze kadar geçen süre içindeki gelişimi, insan yaşamı ile birlikte yoğrulması, kültürel ve teknik yolculuğu ve bu yolculuğun etkilerine genel başlıklar halinde yer vereceğiz. Sonrasında İnsan ve çevre etkilerini, eksileri ve artılarını tartışacağız. Günümüz ileri ahşap teknolojileri neler, dünyada ahşap yapı malzemesi nasıl kullanılıyor örnekler ile inceleyeceğiz. Biz ahşabı yapı malzemesi olarak neden kullanmalıyız, hangi malzemeler ile birlikte uyum içinde uygulayabiliriz ve nerede kullanmalıyız gibi sorulara cevaplar vereceğiz.

Eğitmen: Melih Aşanlı

 

Kaynakça:

Melih Aşanlı, Geleneksel Yapı Teknikleri: Doğal ve Ekolojik Yapı Rehberi, Yeni İnsan Yayınevi, 2021

Melih Aşanlı, Benim Atölyelerim, Yeni İnsan Yayınevi, 2021

Yalçın Örs, Abdullah Togay, Ahşap Yapı Endüstrisinin Tanımı, Sınıflandırılması, Türkiye’de Uygulanan Üretim Teknikleri, Politeknik Dergisi, Cilt: 6 Sayı: 3 s. 569-577, 2003, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/384360

Özlem Çalışkan, Erdem Meriç, Murat Yüncüler, Ahşap ve Ahşap Yapıların Dünü, Bugünü ve Yarını, BŞEÜ Fen Bilimleri Dergisi, 6 (1), 109-118, 2019, https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/725058

TOPRAK MALZEME ÖZELLİKLERİ, YAPI TEKNİKLERİ, UYGULAMALARI VE ÇEVRE ETKİLERİ

Bu ders sırasında, öğrenciler yapı malzemesi olarak toprağın özelliklerini, geçmişten geleceğe uzanan tarihini ve çevresel koşullar (iklim, doğal tehlikeler, toprak bulunabilirliği…) ile ilgili olarak geliştirilen farklı teknikleri ve insan/teknoloji kaynaklarını öğreneceklerdir. Son 20 yıldır geliştirilen çağdaş yapım teknikleri (sıkıştırılmış toprak ve prefabrikasyon, dökme toprak, 3B baskı kerpiç, kullanıma hazır toprak malzemeler…) ve bunların inşaat sanayiinde toprak kullanımına etkileri üzerine bir vurgu yapılacaktır.

Ders düzeni

Ders iki kısımda düzenlenecektir:

 • 12 Haziran Cumartesi: aşağıdakiler hakkında yoğunlaştırılmış bilgilerle toprak yapım üzerine teorik bir yaklaşım:
  • Bir yapı malzemesi olarak toprak örnekleri
  • Bir yapı malzemesi olarak toprağın genel özellikleri
  • Toprak malzemenin, yapının iç iklimi üzerine etkisi ve bunun sağlıkla ilgili yönleri
  • Toprak yapının çevresel etkisi
  • Toprak kullanılarak temel yapı teknikleri ve belirli malzeme özellikleri
 • 13 Haziran Pazar: İnşaat teknikleri ve yapı detayları üzerine özel bilgilerle birlikte toprak yapı üzerine örnek-çalışma yaklaşımı:
  • Sıkıştırılmış toprak duvar ve hazır sıkıştırılmış toprak blokları
  • Yığma kerpiç karışımı ve hafif yığma kerpiç karışımı
  • Kerpiç tuğla ve preslenmiş toprak bloku
  • Dal örgü
  • Dökme toprak
  • 3B baskı kerpiç
  • Hafif kerpiç
  • Kerpiç sıva

 

Öğrencilerin kazanımları

Bu dersten sonra öğrenciler:

 • Bir inşaat malzemesi olarak toprağın çeşitli bileşenlerini adlandırabilecekler ve toprağın yapıya uygun olup olmadığına karar verebileceklerdir ;
 • Toprağın iç iklim üzerine etkisini anlayabilecekler ve ona uygun bir yapı tekniğini seçebileceklerdir;
 • Çeşitli yapı tekniklerini ve bunların tasarım ve bina sakinlerinin rahatı üzerine etkilerini anlayabileceklerdir ;
 • Bir toprak yapı tasarımı yapabilecekler ve önemli yapı detayları için çözümler önerebileceklerdir.

 

Eğitmen: Matthieu Pedergnana

 

Kaynaklar

Anna Heringer, Lindsay Blair Howe and Martin Rauch, Upscaling Earth – Material, Process, Catalyst, GTA Verlag publisher, 2019

Hugo Houben and Hubert Guillaud, Earth Construction: A Comprehensive Guide, Practical Action Publishing, 1994

Cedar Rose Guelberth and Daniel D. Chiras, The Natural Plaster Book: Earth, Lime and Gypsum Plasters for Natural Homes, New Society Publishers, 2006

Elisabeth M. Golden, Building from Tradition, Routledge, 2018

Gernot Minke, Building with Earth, Birkhaüser, 2012

Ronald Rael, Earth Architecture, Princeton Architectural Press, 2009

Horst Schroeder, Sustainable Buildings with Earth, Springer, 2015

SAMAN MALZEME ÖZELLİKLERİ, YAPI TEKNİKLERİ, UYGULAMALARI VE ÇEVRE ETKİLERİ

Ders kapsamında;

 • Yapı malzemesi olarak saman ve saman balyası,
 • Malzeme özellikleri,
 • Ekolojisi,
 • Samanın malzeme olarak evrimi,
 • Tarihte ilk saman bina tasarımları ve özellikleri,
 • Saman bina tasarım yöntemleri,
 • Yığma, karkas ve karma kullanım örnekleri ve teknikleri,
 • Endüstriyel bina yapım sistemi olarak prefabrik saman paneller

konu başlıkları incelenecektir.

 • Türkiye ve dünyadaki örnekler,
 • Fikirler, buluşlar, öneriler,

ortaya konularak

 • Saman sistemler Türkiye’de yaygınlaşır mı?
 • Türkiye koşullarına uygun saman bina tasarlanabilir mi?
 • Acaba sırada ne var?

sorularına yanıt aranacak.

Eğitmen: N. Ömer Saatcıoğlu

 

Kaynakça: 

Magwood,C., “Essential Prefab Straw Bale Construction: The Complete Step-by-Step Guide (Sustainable Building Essentials Series”, New Society Publishers, June 2016

Steen A.S., “The Straw Bale House -A Real Goods Independent Living Book” Chelsea Green Publishing Company, 1994

Myhrman M., MacDonald S.O., “Build it with Bales- A Step by Step Guide to Straw-Bale Construction, version 2, 1997

Saatcioglu O., “Load Bearing Straw Bale Wall System” 2015/11158, PCT/TR2016/000124, WO2017/044056, PCT No: 3347534

KENEVİR MALZEME ÖZELLİKLERİ, YAPI TEKNİKLERİ, UYGULAMALARI VE ÇEVRE ETKİLERİ

Özellikleri sayesinde, muhtemelen tarih içerisinde kullanılan en eski yapı malzemelerinden birisi olan Kenevir, yazılı tarih içerisinde Romalılardan günümüze kadar yaygın biçimde kullanılmıştır. Bizler sadece kenevirin hikayesini değil, neden tarih içerisinde yerini ve önemini kaybetmeden yapı malzemeleri içerisinde bu kadar uzun süredir

Eğitmen: Ekin Güven

TAŞ MALZEME ÖZELLİKLERİ, YAPI TEKNİKLERİ, UYGULAMALARI VE ÇEVRE ETKİLERİ

Doğal taşlar, fiziksel performans özelliklerinin yanında ait oldukları yer, kültür, kullanım amacı/biçimi gibi özellikleri ile yapıya kimliğini katar. Bu eğitimde, öncelikle genel olarak doğal taşlar sürdürülebilirliğin temel boyutları olan çevresel (fiziksel), ekonomik ve sosyo-kültürel açılardan değerlendirilecektir. Dünyanın önde gelen doğal taş rezervine sahip ve ihracatçısı konumunda olan Türkiye’nin, zengin rezerve sahip olduğu doğal taşlardan biri olan Marmara mermeri, geçmişten günümüze kullanım çeşitliliği, fiziksel performans değerlendirmeleri ve güncel kullanım yöntemleri ile açıklanacaktır.

Eğitmen: Gamze Özkaptan Alptekin

BİYO-MALZEMELER, CANLI MİKROORGANİZMALAR VE BİTKİSEL TABANLI MALZEMELER; YAPI SEKTÖRÜNDE GELİŞİM ALANLARI

Bu derste, biyolojik malzeme odaklı tasarım olanakları ve pratiklerini tanıyacak ve inceleyeceğiz. Doğada çürüme süresi yüksek petrol bazlı malzemelerin sanayide kullanımına alternatif olan doğal içerikli malzemeleri inceleyecek ve bu malzemelerin ürünleşebilmelerini, sonrasında ise yapı sektörüne kazanım olanaklarını konuşacağız. Ele alacağımız ana malzemeler; atıklar yolu ile üretilen biyo kompozitler ve miselyum mantarları olacak, bunun dışında deneyleri dünya genelinde yapılmakta olan farklı malzemelerden ve içeriklerinden de bahsedilecek. Dersin amacı, katılımcıları bu konuda bilinçlendirmek ve doğal malzeme olanakları konusunda farkındalıklarını arttırmak olacaktır. Malzeme deneylerini kendisi deneyimlemek isteyenler için ise ders sonunda 3 adet deney örneği paylaşılacaktır.

Eğitmen: Özge Tektaş

 

Kaynakça:

– Seetal Solanki, Why Materials Matter: Responsible Design for a Better World, Prestel, 2018
– Arup, The Urban Bio-Loop, Milano, 2017
– William McDonough, Michael Braungart, Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things, New York, 2002
– Jenny Lee, Material Alchemy, BIS Publishers, 2014
– Sascha Peters, Material Revolution: Sustainable and Multi-Purpose Materials for Design and Architecture, Birkhauser, 2012
– Dirk E. Hebel, Marta H. Wisniewska, Felix Heisel, Building From Waste: Recovered Materials in Architecture and Construction, Birkhauser, 2014

DÜNYA'DAN VE TÜRKİYE'DEN YENİLİKÇİ DOĞAL YAPIM YÖNTEMLERİ VE YAPI ÖRNEKLERİ

Avrupa’da ve Türkiye’de insan sağlığı ile çevreyi odağına alan yapı örnekleri birebir deneyimler ve/veya yerinde gözlemler doğrultunda aktarılacak.

Eğitmen: And Akman

Mimarlar, mühendisler, teknisyenler, yapı malzemesi imalatçıları, dağıtıcıları veya pazarlamacıları, yapı sektörü çalışanları, bina yönetim şirketleri, gayrimenkul ve emlak firmaları, sağlık profesyonelleri, Üniversiteler ve teknik okul öğrencileri

KAYIT KOŞULLARI

Katılım ücreti:                                                             4750TL+KDV (%8)

YBE Temel Eğitimi Almış Olanlara: (%20)            3800TL+KDV

İKÜ Mezunlarına:                              (%26)              3500TL+KDV

İKÜ Öğrencilerine:                            (%37)               3000TL+KDV

Ödemede 4 taksit imkanı sunulmaktadır

Kayıtlar, form doldurulduğunda ve ödeme yapıldığında tamamlanacaktır.

Program dersleri çevirim içi olarak İKÜ CATS sistemi üzerinden verilecektir. 

Sorularınız için:

Program koordinatörleri: n.saatcioglu@iku.edu.tr , mervetitiz@yapibiyolojisi.org ; T. 0545 203 32 51