Skip to main content

And Akman sunumuna başlarken ‘Yapı Biyolojisi’ kavramının Türkçeleştirilirken dikkat edilen unsurlara ve kavramın temellendiği çalışma alanının sunduğu bütüncül bakış açısı ile bunun gerektirdiği disiplinler arası çalışma kültürüne değindi. Devamında ‘yapı biyolojisi ve ekolojisi’ yaklaşımının dayandığı beş ana grupta toplanan 25 temel ilkeden bahsetti, bu grupların başlıkları şu şekilde: ‘İç mekan iklimi’, ‘termal ve akustik konfor’, ‘insan odaklı mekan tasarımı’, ‘çevre, enerji, su’, ‘ekososyal yaşam alanı’

İyi yaşam halini sağlayabilecek mimari örneklerin ortaya çıkabilmesi için yukarda bahsi geçen ilkeleri karşılayacak tasarım, işçilik-teknik, malzeme çözümlerinin bulunmasının uygulanabilirlik için yeterli olsa da sürdürülebilirlik için yeterli olmadığını sunumunda vurguladı. Eğer uygulamanın yapılacağı yerleşimde yerine aidiyet duygusu olan bir topluluk yaşamıyorsa o yapının sürdürülebilir bir etkisi olmayacaktır. Ancak özgün yaşam kültürünü kaybetmemiş ve doğal çevresi ile bağını kuvvetli tutan toplulukların, yapı biyolojisi ve ekolojisi yaklaşımına uygun yapılı ortamların gelişmesini sağlayacağı ifade edildi.

Bu bağlamda Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü‘nün iyi uygulama örneklerinin artması, uzmanlığın gelişmesi kadar bu çalışma alanına dair temel bilginin tabana yayılması yönünde zaman harcadığı And Akman tarafından belirtildi.

 

Yukarıdaki metin And Akman’ın Yapı Biyolojisi Forum sunumundan alıntıdır.